ျမန္မာအေပၚ ဥေရာပသမဂၢရဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳ တႏွစ္ ဆိုင္းငံ့

http://www.nytimes.com/2012/04/24/world/asia/eu-suspends-sanctions-on-myanmar.html

၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔က ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ျခင္း အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားအား တြန္းအားေပးတဲ့အေနနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢရဲ့ ျမန္မာျပည္အေပၚ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မွဳကို ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ တႏွစ္ ဆိုင္းငံ့လိုက္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ဆိုင္းငံ့လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ ၅၀၀ နီးပါးအေနနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံမ်ားကို ၀င္ ထြက္ သြားလာႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မွဳကို တႏွစ္ ဆိုင္းငံ့လိုက္ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရအေပၚ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မွဳကေတာ့ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥေရာပ သမဂၢမ်ားရဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကန္႔သတ္ ဆက္ဆံခဲ့မွဳမ်ားဟာ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ရဲ့ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥမ်ားကို ထိခိုက္မွဳမ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားရဲ့ မိမိျပည္သူမ်ားအေပၚ ႏိုင့္ထက္စီးနင္းျပဳမူေနမွဳမ်ားကို ကန္႔ကြက္တဲ့အေနနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားက ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္မွဳကို ကန္႔ကြက္ခဲ့မွဳေၾကာင့္ အစည္းအေ၀း မက်င္းပျဖစ္ခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕တခုလံုးအေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားအေပၚ ဖိအားေပးတဲ့ ဆက္ဆံမွဳမ်ား ထားရွိရန္ သေဘာထားရွိေသာ္လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္မွ စတင္ကာ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕အေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားအေပၚ ပိုမို ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့နည္းနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္မွဳကို လိုလားခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိန္၊ ခ်က္ ရီပတ္ဗလစ္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားကို အေတာမသတ္ က်ဴးလြန္တတ္တဲ့ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားရဲ့ ျပည္သူလူထုအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳေတြ မရပ္သေရြ႕ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ား ဆက္လက္ ထားရွိေစလိုၾကပါတယ္။

အခုလို ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ား ဆိုင္းငံ့လိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ရဲ့ ကူညီမွဳမ်ား ပိုမို ရရွိလာႏိုင္ေစသလို ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရးဆိုင္ရာ ကူးလူးဆက္ဆံမွဳေတြလည္း တိုးပြားလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မွဳ ဆိုင္းငံ့လိုက္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ာမန္လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိုက္ကယ္လ္ လင့္ခ္ (Michael Link) က “အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚကို သြားေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အမ်ားစု ထင္ထားတာထက္ ပိုမို ရွင္းလင္းၿပီး ျမန္ဆန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေတာင္တခုလံုးကိုေတာ့ မေက်ာ္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ပိတ္ဆို႔မွဳေတြကို ယာယီ ဖယ္ရွားျခင္းဖို႔အတြက္ ဒီအခ်ိန္ဟာ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္“ လို႔ လူဇင္းဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ တနလၤာေန႔ (၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔) က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကိုးကား

http://www.nytimes.com/2012/04/24/world/asia/eu-suspends-sanctions-on-myanmar.html
သတင္း - ျမန္မာ ဥေရာပသမဂၢ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳ - Apr 24 2012 01:19 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005