မေလးရွားႏိုင္ငံ စရိယာရာမ ဆန္းေဒးစကူးေက်ာင္း ရွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ရဟန္းခံပြဲ

မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ စလန္းေဂါျပည္နယ္၊ ပတၱလင္းဂ်ာယာရွိ စရိယာရာမ ဆန္းေဒးစကူး (Sunday School) ေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၁ ဧၿပီ ၂၂ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ရွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ရဟန္းခံပြဲ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ထို အခမ္းအနားကို ပရိသတ္ ၁၅၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒုလႅရဟန္း ၁၁ ပါး၊ ကိုရင္ ဆယ္ပါးတို႔ သာသနာ့ေဘာင္ သြတ္သြင္းခဲ့ၿပီး နားသမဂၤလာ ျပဳသူ သံုးဦးရွိခဲ့ပါတယ္။ ထို အခမ္းအနား တက္ေရာက္သူမ်ားအား ဆန္းေဒးစကူး (Sunday School) ေက်ာင္းဆရာမ မႏြယ္ မိသားစုနဲ႔ ကိုေ႒းမိသားစုတို႔က စားေသာက္ဘြယ္ရာမ်ားနဲ႔ ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးခဲ့ပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - မေလးရွား စရိယာရာမ ဆန္းေဒးစကူးေက်ာင္း - Apr 24 2012 01:45 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005