စစ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အစားထိုး ေျပာင္းလဲ

၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုး မွ

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားသူမ်ားအား အစားထိုး ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္ ႏွစ္ခုကို ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂၂ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အစိုးရသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၂၂/၂၀၁၂ ျဖင့္ စစ္သား ျပည္သူ႕လႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၉ ဦးအား အစားထိုး ေျပာင္းလဲလိုက္သလို ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၂၃/၂၀၁၂ ျဖင့္ စစ္သား အမ်ိဳးသားလႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ဦးအား အစားထိုး ေျပာင္းလဲလိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယခင္ ခန္႔အပ္ခဲ့တဲ့ စစ္သားျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၉ ဦး အမည္စာရင္းကို ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္နဲ႔ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေၾကျငာခဲ့ၿပီး စစ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္းကိုေတာ့ ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ယခင္ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ စစ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ယခု ေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္လိုက္သူမ်ားကေတာ့ ဒု - ဗိုလ္မွဴးႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ယခု ခန္႔အပ္လိုက္တဲ့ စစ္သားျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၉ ဦးတြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေလးဦး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ကိုးဦးနဲ႔ ဒု - ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၂၆ ဦး ပါ၀င္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ၾကည္းတပ္မွျဖစ္ကာ ေရတပ္နဲ႔ ေလတပ္မွ ဒု - ဗိုလ္မွဴးႀကီး တဦးစီ ပါ၀င္ပါတယ္။ ထိုနည္းတူ စစ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ဦးတြင္လည္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေလးဦး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ငါးဦး၊ ဒု - ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၁၁ ဦး ပါ၀င္ကာ ေရတပ္နဲ႔ ေလတပ္မွ ဒု - ဗိုလ္မွဴးႀကီး တဦးစီ ပါ၀င္ပါတယ္။

ထိုသို႔ စစ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အစားထိုး ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ပုဒ္မ ၃၃ နဲ႔အညီ အေၾကာင္းၾကားတဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စိစစ္ၿပီး အစားထိုး ေျပာင္းလဲတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္မ်ားတြင္ ေရးသားထားပါတယ္။ စစ္တပ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ဒု - ဗိုလ္မွဴးႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တို႔ဟာ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ထက္ တဆင့္စီ ရာထူးျမင့္သူမ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခု ခန္႔အပ္လိုက္တဲ့ စစ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ အရင္ စစ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမို ရရွိႏိုင္မလားလို႔ ေတြးစရာ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိ အစားထိုး ခန္႔အပ္မွဳအရ လႊတ္ေတာ္တခုစီတြင္ ပါ၀င္တဲ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေလးဦးစီနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားဟာ သူတို႔ထက္ ရာထူးငယ္တဲ့ ဒု - ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္ဘြယ္ ရွိပါတယ္။

ရာထူးအာဏာ မက္ေမာလွတဲ့ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္ေန၀င္းဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းစဥ္မွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္မ်ိဳးဆက္ အုပ္စိုးႏိုင္ေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး စစ္ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအား စစ္တပ္ရဲ့ အေရးပါပံုကို အလြန္အမင္း ခ်ဲ႕ကား ေျပာဆို သင္ၾကားေပးကာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ လက္မလႊတ္ခ်င္ေအာင္၊ စစ္တပ္လက္ထဲ အာဏာမရွိရင္ တိုင္းျပည္ ပ်က္စီးႏိုင္သေယာင္ေယာင္ ၀ါဒမွိဳင္းတိုက္ကာ ပံုစံသြင္းခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဗိုလ္ေန၀င္း (သခင္ရွဳေမာင္) ကိုယ္တိုင္က တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လိုတဲ့သေဘာနဲ႔ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ သူ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ စာတိုက္ႀကီးတြင္ အလြဲသံုးစားမွဳျဖစ္ကာ ေငြ ျပန္ မဆပ္ႏိုင္ျဖစ္ေနစဥ္ သူနဲ႔ ရင္းႏွီးသူ ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးက ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္အဖြဲ႕ထဲ လိုက္ရန္ ထည့္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ စစ္သင္တန္း တက္ျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးလူႀကီးမ်ားက ေျပာျပပါတယ္။

ဗို္လ္ေန၀င္းနဲ႔ အေပါင္းအပါမ်ားဟာ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ ဦးစီးတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမွဳ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ကို အာဏာသိမ္းေစခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ၊ ၁၉၉၂ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ရဲ့ ရာထူးကို ရယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ႔ရဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လွိဳင္အား လႊဲေပးခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊလက္ထဲ၌ အာဏာ ရွိမေနေတာ့ေသာ္လည္း စစ္တပ္ရာထူးက ထြက္ထားၾကတဲ့ လက္ရွိ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲက ပုဂၢိဳလ္မ်ားကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအား အရိုအေသေပးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာျပၾကပါတယ္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ တသိန္းေက်ာ္ ေသဆံုးၿပီး သန္းနဲ႔ ခ်ီတဲ့ ျပည္သူေတြ ဒုကၡ ေရာက္ေနစဥ္ အတည္ျပဳထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းရဲ့ ၂၅ ရာႏွဳန္းရွိတဲ့ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ခန္႔အပ္မွဳကို မတရားမွဳတခုအျဖစ္ အမ်ားက ရွဳျမင္ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ကေတာ့ ဒါဟာ တရားနည္းလမ္းက်တယ္လို႔ ယူဆလ်က္ ရွိၿပီး စစ္တပ္အေနနဲ႔ တိုင္းျပည္အေရးကိစၥေတြကို ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္သင့္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သတင္း - စစ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစားထိုး ေျပာင္းလဲ - Apr 23 2012 05:45 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005