မဟာခ်ဳိင္ မဟာသႀကၤန္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ဒုလႅဘ ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳသီလရွင္၀တ္ပြဲ

ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ အရွင္၀ါယမနဲ႔ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ား ၾကီးမွဴး က်င္းပတဲ့ မဟာခ်ဳိင္ မဟာသႀကၤန္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ဒုလႅဘ ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳသီလရွင္၀တ္ပြဲနဲ႔ ၀ိပသနာတရားစခန္းပြဲကို ၀ပ္ေခါင္မေဒးရာေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိက်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တိုင္ရင္းသား ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ တက္ေရာက္ၿပီး ဒုလႅဘသံဃာ အပါး တရာ၊ သီလရွင္ အပါး ၅၀ နဲ႔ ေယာဂီ သံုးရာေက်ာ္ ကုသိုလ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ မဟာခ်ိဳင္ မဟာသႀကၤန္ ဒုလႅဘ ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳသီလရွင္၀တ္ပြဲနဲ႔ ၀ိပသနာတရားစခန္းပြဲမွာ ထိုင္းယဥ္ေက်းမွဳ စုံကန္ ေရသြန္းပြဲမ်ားကိုလည္း တေပ်ာ္တပါး က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - မဟာခ်ဳိင္ မဟာသႀကၤန္ ဒုလႅဘ ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳသီလရွင္၀တ္ပြဲ ၀ိပသနာတရားစခန္းပြဲ - Apr 20 2012 10:18 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005