ကေနဒါႏိုင္ငံက အေမွာင္ထဲမွာ လင္းလက္တဲ့ ဒဂၤါးျပားနဲ႔ ပလပ္စတစ္ ပိုက္ဆံ

Credit: Royal Canadian Mint

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က သြန္းေလာင္း ထုတ္လုပ္ၾကတဲ့ ေငြအေၾကြမ်ားဟာ ေန႔စဥ္ လူမွဳဘ၀တြင္ အသံုးျပဳၾကတာေတြ ရွိသလို တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ေရႊဒဂၤါးျပား၊ ေငြဒဂၤါးျပား၊ လူပုဂၢိဳလ္ (သို႔) အေၾကာင္းအရာတခုခုကို ဂုဏ္ျပဳကာ သြန္းေလာင္း ထုတ္လုပ္တဲ့ အေၾကြမ်ား၊ ဒဂၤါးျပားမ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ဒဂၤါးျပားေတြ၊ အေၾကြေတြ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိတဲ့အခါ ေန႔စဥ္သံုး ေငြေၾကးေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ အထူးထုတ္ ေငြအေၾကြမ်ား ရွိသလို သိမ္းဆည္းဖို႔အတြက္ သီးသန္႔ ထုတ္ေ၀တာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာဆိုရင္ ျပည္နယ္တခုခ်င္းစီကို ဂုဏ္ျပဳၿပီး ထုတ္တဲ့ ၂၅ ဆင့္ (တမတ္တန္) အေၾကြေစ့ေတြကို တႏွစ္ကို ငါးမ်ိဳးႏွဳန္းနဲ႔ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ ျပည္နယ္ေပါင္း ၅၀ အတြက္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ေဆးေရာင္စံုနဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ တမတ္ေစ့ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေဆးေရာင္စံု ခ်ယ္သထားတဲ့ တမတ္ေစ့ေတြဟာ အစိုးရက ထုတ္တာ ဟုတ္မွ ဟုတ္ရဲ့လားဆိုတာေတာင္ သံသယျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ဆိုေတာ့ သံုးစြဲတဲ့ ေငြေၾကးနဲ႔ မတူဘဲ ကစားစရာ၊ သိမ္းစရာနဲ႔ တူေနလို႔ပါ။ အခု ေျပာျပတဲ့ ေငြေၾကးေတြကေတာ့ ေန႔စဥ္သံုး ေငြေၾကးစနစ္ထဲမွာ သံုးစြဲၾကတဲ့ တမတ္ေစ့ကို အထူးထုတ္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ထားတာပါ။ (ျပည္နယ္ ၅၀ ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ တမတ္ေစ့နဲ႔ ေရာင္စံုတမတ္ေစ့အခ်ဳိ႕ကို သေဘာက်လို႔ အမွတ္တရ အိမ္မွာ စုထားပါတယ္။)

အထူး သီးသန္႔ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေန႔စဥ္သံုး ေငြေၾကးေတြထဲမွာ သံုးစြဲေနၾကတဲ့ အေၾကြေတြ ရွိသလို သီးသန္႔ သိမ္းဆည္းဖို႔ သက္သက္ ထုတ္ေ၀တဲ့ ဒဂၤါးေတြ၊ အေၾကြေစ့ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို သိမ္းဆည္းဖို႔အတြက္ သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ကေနဒါႏိုင္ငံသံုး တမတ္ေစ့ကေတာ့ အေမွာင္ထဲမွာ ၾကည့္ရင္ အဲဒီ ဒဂၤါးေပၚက ဒိုင္ႏိုေဆာရဲ့ အရိုးစုပံုကို နီယြန္အေရာင္ လင္းလက္သလို ျမင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီတမတ္ေစ့မွာ ကမၻာမွာ ပထမဆံုး အေမွာင္ထဲမွာ လင္းလက္တဲ့ ဒဂၤါးျပား အျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို ဒဂၤါးျပားရဲ့ အျခားတဖက္မွာ ဘုရင္မႀကီး အဲလစ္ဇဘက္ရဲ့ ရုပ္ပံု ပါရွိၿပီး ဘုရင္မႀကီးရဲ့ ရုပ္ပံုကေတာ့ အေမွာင္ထဲတြင္ လင္းလက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကမၻာ့ ပထမဆံုး အေမွာင္ထဲမွာ လင္းလက္မယ့္ ကေနဒါႏိုင္ငံသံုး တမတ္ေစ့ကို ခုေရ ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္သာ ကန္႔သတ္ ထုတ္ေ၀မွာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ ျဖန္႔ခ်ိကာ တမတ္ေစ့တေစ့ကို ကေနဒါေဒၚလာ ၂၉ ေဒၚလာ ၉၅ ဆင့္နဲ႔ ေရာင္းခ်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေနဒါႏိုင္ငံဟာ ထိုသို႔ ထူးျခားတဲ့ တမတ္ေစ့ကို ကမၻာမွာ ပထမဆံုး ထုတ္ေ၀တဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သလို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ ကေနဒါေဒၚလာ တရာတန္ဟာလည္း ကမၻာေပၚက ပထမဆံုး ပလပ္စတစ္ပိုက္ဆံ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို တရာတန္ကို ေပၚလီမာ (polymer) နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ကမၻာ့ ပထမဆံုး ပလပ္စတစ္ပိုက္ဆံ ျဖစ္ရံုမက ဟိုဘက္သည္ဘက္ ဒိုးယိုေပါက္ ျမင္ႏိုင္တဲ့ ပိုက္ဆံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကေနဒါ တရာတန္ရဲ့ မ်က္ႏွာစာတြင္ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္အထိ ကေနဒါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ေရာဘတ္ ေဘာ္ဒန္ (Robert Borden) ရဲ့ ရုပ္ပံုနဲ႔ ရိုက္ႏွိပ္ထားပါတယ္။

ကေနဒါေဒၚလာတရာတန္ရဲ့ ဒိုးယိုေပါက္ ျမင္ႏိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာ ပိုက္ဆံကို အတုမျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ အထူး ရိုက္ႏွိပ္ ေဖာ္ျပမွဳေတြ ပါ၀င္ၿပီး မက္တဲလ္လစ္ (Metallic) ရုပ္ပံုနဲ႔ အေဆာက္အဦပံု၊ ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္တဲ့ ပံုႏွိပ္စားလံုးေတြ၊ နံပါတ္ေတြ၊ ဖြက္ထားတဲ့ ေငြေၾကးတန္ဘိုး ဂဏန္းတို႔အျပင္ ေဖာင္းၾကြ ျမင္ႏိုင္တဲ့ ေငြေၾကးတန္ဖိုး ဂဏန္းေတြနဲ႔ ရိုက္ႏွိပ္ထားပါတယ္။ ဒ့ါေၾကာင့္ စကၠဴနဲ႔ ရိုက္ႏွိပ္ သံုးစြဲေနၾကတဲ့ ေငြေၾကးေတြကို အတု ျပဳလုပ္ဖို႔ လြယ္ကူေကာင္း လြယ္ကူႏိုင္ၾကေပမယ့္ အခု ကေနဒါက ထုတ္လုပ္တဲ့ ပလပ္စတစ္ ေငြကိုေတာ့ အတုလုပ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ့္ကို ခက္ခဲႏိုင္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနၾကတဲ့ ေငြေၾကးမ်ားကို စကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ပံုႏွိပ္အသံုးျပဳခဲ့ၾကရာမွ ေငြစကၠဴလို႔ ေခၚတြင္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ အသံုးျပဳၾကရာမွ ခရက္ဒစ္ကဒ္ျပား (Credit Card) မ်ားကို အသံုးျပဳၾကရာ ေငြစကၠဴမွ ကပ္ျပားမ်ား အသံုးျပဳၾကျခင္း၊ ပလပ္စတစ္ျပားမ်ားကို အသံုးျပဳၾကျခင္းလို႔ ေျပာဆိုလာၾကရာကေန အခုအခါမွာေတာ့ ကေနဒါႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ တကယ္ပဲ ပလပ္စတစ္နဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ပလပ္စတစ္ အသျပာမ်ား အသံုးျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

(မွတ္ခ်က္ - ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကေနဒါႏိုင္ငံသံုးေငြေၾကးမ်ားကို ကူးယူ အသံုးျပဳၾကမယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ဘဏ္ရဲ့ စည္းကမ္းခ်က္နဲ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို အရင္ ေလ့လာေစလိုပါတယ္။)

Credit: Bank of Canada

သတင္း - ကေနဒါ တမတ္ေစ့ ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ - Apr 20 2012 03:56 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005