တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းက ဦးသိန္းစိန္ကို တိုင္းမ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ဂုဏ္ျပဳ

ကမၻာတြင္ ၾသဇာႀကီးမားတဲ့ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းက ႏွစ္စဥ္ ေရြးခ်ယ္တဲ့ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ အမည္ကို ထည့္သြင္းကာ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ ပထမဆံုးေသာ အမည္စာရင္း ေရြးခ်ယ္ ဂုဏ္ျပဳခံရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းမ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ယခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဘေလာ့ဂ္ဂါ ေနဘုန္းလတ္တို႔ရဲ့ အမည္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

၁၉၆၂ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းရဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ိဳးဆက္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ေ၀ဖန္ေလ့ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ အမည္ကို တိုင္း ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို တုန္႔ျပန္မယ္ဆိုတာကေတာ့ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ သူတို႔အလိုက် စိတ္ကူးေပါက္သလို လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိၿပီး အျခားတဘက္က အျမင္မ်ားကို ေလးစားရေကာင္းမွန္း နားမလည္တတ္ၾကတာမို႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း အတိုင္းအတာတခုအထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ဦးသိန္းစိန္ကို တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းက အခုလို ဂုဏ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ တိုင္းမ္ ၁၀၀ ပဏာမစာရင္းတြင္ ျမန္မာျပည္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္တို႔ရဲ့ အမည္စာရင္း ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမည္စာရင္း ထည့္သြင္းေစလိုသူမ်ားက ဦးသိန္းစိန္ရဲ့အမည္စာရင္း ထည့္သြင္းေစလိုသူမ်ားထက္ ပိုမို မ်ားျပားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ မဲေပးသူမ်ားအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အမည္က တိုင္းမ္ ၁၀၀ တြင္ မပါ၀င္ဘဲ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ အမည္သာ ပါ၀င္ခဲ့တာမို႔ အနည္းငယ္ေတာ့ စိတ္ကသိကေအာင့္ ျဖစ္ၾကမယ္နဲ႔ တူပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စဥ္းစားစရာ ေကာင္းတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူတဦး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုလို ျမန္မာျပည္ ေျပာင္းလဲလာမွဳဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္တယ္ဆိုတာ သံသယ မရွိပါဘူး။

သို႔ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာရဲ့အျမင္ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ တႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူက ဦးသိန္းစိန္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းက တိုင္းမ္ ၁၀၀ အမည္စာရင္းအတြက္ ဦးသိန္းစိန္ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ဟန္ တူပါတယ္။ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ တိုင္းမ္ ၁၀၀ အမည္စာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မတ္လ ၃၁ ရက္သတင္း http://www.burmatoday.net/news.php?news_ID=198 မွာလည္း ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ အမည္စာရင္းကို ထည့္သြင္းထားျခင္းဟာ ထူးျခားတယ္လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။)

ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးသန္႔ျမင့္ဦးရဲ့ ေရးသားခ်က္ကို တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားရာ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ သူ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး တႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္အတြင္း ကမၻာေပၚမွာ (မျဖစ္ေပၚဘူးတဲ့) သာမာန္မဟုတ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမွဳတခုကို ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးထားပါတယ္။ ထို႔အျပင္ “ဦးသိန္းစိန္ဟာ အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းတဲ့ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညွိမွဳကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစုိးရကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ၊ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္၊ စီးပြားေရးသမားေတြ၊ ႏိုဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ပါတီ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏုပ်ိဳၿပီး တက္ၾကြတဲ့ လူမွဳအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း“ ေရးသားထားပါတယ္။

ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက ဆက္လက္ၿပီး အသက္ ၆၇ ႏွစ္ရွိတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ဟာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳေအာက္တြင္ ရွိေနဆဲ အေျခအေနမွာ ေဆာင္ရြက္မွဳ သံုးခုျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရး၊ ကမၻာေပၚက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အလွည့္ဆံုး စီးပြားေရးတခုလံုးအား ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ကာလရွည္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကားက ရန္မက္ျဖစ္ပြားမွဳ အဆံုးသတ္ေရးတို႔ကို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီလို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ေအာင္ျမင္မယ္ မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုတာ ေျပာမရေသးေပမယ့္ ျမန္္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူ ၅၅ သန္းအတြက္သာမက အာရွတခုလံုးအတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စံျပဳစရာတခု ျဖစ္လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိုင္းမ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၂၀၁၂ တိုင္းမ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ နယူးေယာက္က လူငယ္ေတြၾကား ေရပန္းစားေနတဲ့ ဘက္စကက္ေဘာသမား ဂ်ာရမီ လင္း (Jeremy Lin) ၊ အေမရိကန္ ေဘာ္လံုးသမား တင္မ္ တီဘိုး (Tim Tebow) (အေမရိကန္ေတြက ေဘာ္လံုးကို လက္နဲ႔ ပစ္ၿပီး ကစားပါတယ္။) အဆိုေတာ္ ရီယားနား (Rihanna) ၊ အဆိုေတာ္ အဒဲလ္ (Adale) ၊ အစိုးရ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ ကမၻာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ့ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြကို တိုက္ခိုက္ေလ့ ရွိတဲ့ အမည္မသိ (Annoymous) အဖြဲ႕၊ အေမရိကန္သမၼတ ဘာရတ္ အိုဘားမား၊ တရုပ္သမၼတ ရွီဂ်င္ပင္း (Xi Jinping) ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟယ္လာရီ ကလင္တန္၊ နာမည္ေက်ာ္ ေဘာ္လံုးသမား လိုင္ရြန္နယ္ မက္စီ (Lionel Messi) ၊ အဲန္ဘီစီ မနက္ပိုင္း အစီအစဥ္က မက္တ္ ေလာင္ရာ (Matt Lauer) (မက္တ္ ဟာ အရင္က ထို အစီအစဥ္က နာမည္ႀကီး ေကတီ ကားရက္ ရွိစဥ္ကတည္းက ေကတီနဲ႔အတူတူ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္က ေကတီ ထြက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ တျဖည္းျဖည္း ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ကာ ယခင္ ေကတီ ရွိစဥ္က တႏွစ္ကို ႏွစ္သန္း ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အခုအခါမွာေတာ့ တႏွစ္ကို ၂၅ သန္းခန္႔ ရရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။) တို႔လည္း ပါ၀င္ၾကပါတယ္။
သတင္း - တိုင္းမ္ ၁၀၀ ဦးသိန္းစိန္ - Apr 19 2012 11:53 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005