မေကြး၊ ျပည္၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားက သႀကၤန္ပံုရိပ္မ်ား

SKYNET ရုပ္သံအစီအစဥ္တြင္ တင္ဆက္ထားတဲ့ မေကြး၊ ျပည္၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားက သႀကၤန္ပံုရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ျမန္မာရဲ့ ပင္တိုင္ဓါတ္ပံုသတင္းေထာက္ကေတာ့ ယခင္ႏွစ္ သႀကၤန္က ဓါတ္ပံုထြက္ရိုက္ရင္း ကင္မရာ ေရစိုကာ ပ်က္သြားခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ဓါတ္ပံု ထြက္မရိုက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့အတြက္ ၁၃၇၃ မဟာသႀကၤန္ အမွတ္တရအျဖစ္ SKYNET ရုပ္သံအစီအစဥ္က ပံုရိပ္မ်ားကိုပဲ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

သတင္း - ၂၀၁၂ မဟာသႀကၤန္ - Apr 14 2012 05:54 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005