ဦးေက်ာ္လင္းဦးနဲ႔ စကားေျပာျခင္း အပိုင္း (၄)

ဒီကေန႔ ျမန္မာျပည္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေခ်ာေမာ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ သိရွိဖို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိတဲ့ အသိအျမင္၊ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ယေန႔ျမန္မာအေနနဲ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ယေန႔ျမန္မာအဖြဲ႕သားမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကေနရာတခုက ပါ၀င္ေနတဲ့ စတုတၳမ႑ိဳင္ သတင္းမီဒီယာက႑ကေန ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္း ရွိသေရြ႕ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ႀကိဳးစား ေဖာ္ျပေနသလို အသိအျမင္ အယူအဆမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိရာ ဦးေက်ာ္လင္းဦးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားဟာလည္း တစိတ္တပိုင္း အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေက်ာ္လင္းဦးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ေလးပိုင္းခြဲၿပီး တင္ျပဖို႔ စီစဥ္ထားရာ အခု ေဖာ္ျပမယ့္ စတုတၳပိုင္းမွာေတာ့ ေျပာင္းလဲမွဳျဖစ္စဥ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္ကာလ၊ ပါ၀င္ၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ လူငယ္မ်ားရဲ့ အခန္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္း တင္ျပထားပါတယ္။

၁၀) ျမန္မာျပည္လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးအေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ကိုင္ဖို႔ အခ်ိန္တခု လိုအပ္ပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ မလိုလားအပ္တဲ့ အခ်ိန္ဆြဲမွဳေတြ ရွိေနရင္ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ ေႏွာင့္ေႏွးမွာ ျဖစ္သလို ေနာက္ဆံုးမွာ ျပည္သူေတြေရာ၊ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ကိုင္ေနၾကသူေတြအတြင္းမွာပါ ဒီ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ သံသယျဖစ္လာတာေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ေျပာင္းလဲမွဳ အရွိန္အဟုန္ ရပ္မေနဖို႔၊ အမ်ားေလးစားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္လို႔ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ လိုအပ္ပါသလဲ။ အဲဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာ ဘယ္ကိစၥေတြကို အရင္ လုပ္ကိုင္ၿပီး ဘယ္ကိစၥေတြကို အခ်ိန္ယူ လုပ္ကိုင္သင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါသလဲ။

အခ်ိန္ကာလအေနနဲ႕ ေစာေစာပိုင္းက က်ေနာ္တြက္မိတာ အနည္းဆံုး ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ အခ်ိန္ယူရလိမ့္မယ္ လို႕ တြက္ခဲ့ဘူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လြန္ခဲ့ ၆ လေလာက္ကမွ စတင္ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ေတြရဲ႕ အရိွန္အဟုန္ေၾကာင့္ ေနာင္ ဆယ္ႏွစ္၊ တနည္းအားျဖင့္ေျပာယင္ ေရြးေကာက္ပြဲ သက္တမ္း ၂ ဆက္ေလာက္အတြင္းမွာ သိသာတဲ့ တိုးတက္မႈေတြရိွလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚေနစဥ္မွာပဲ အေျပာင္းအလဲကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အင္အားစုေတြလဲ ရိွေနႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ အင္အားစုေတြကေန အေျပာင္းအလဲကို ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္၊ အခ်ိန္ဆြဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေကာင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲေတြကို လိုလားတဲ့သူေတြေရာ၊ အေျပာင္းအလဲကို စိုးရိမ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ေနတဲ့သူေတြပါ တဘက္နဲ႔တဘက္ သံသယေတြ ကင္းႏိုင္မွ အေျပာင္းအလဲ ခရီးလမ္းဟာ ေခ်ာေမြ႕လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဘယ္ဟာ ဦးစားေပးၿပီး ဘယ္ဟာကို အခ်ိန္ယူရမယ္လို႕ ပံုေသ သတ္မွတ္လို႔ မရပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို အာဏာရွင္စနစ္ သက္တမ္းရွည္ခဲ့တဲ့ တုိင္းျပည္အတြက္ဆိုယင္ အေျပာင္းအလဲေတြကို ေဖၚေဆာင္ရာမွာ အင္မတန္ သတိၾကီးၾကီးထားႏိုင္မွ တန္ကာက်လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္။

၁၁) ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ အမိန္႔ေပးအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္နဲ႔ ႏွစ္ ၅၀ ၾကာ ယဥ္ပါးခဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲမွဳျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္သူေတြရဲ့ အခန္းက႑က ဘယ္လို ပါ၀င္ေနပါလဲ။ ေျပာင္းလဲမွဳျဖစ္စဥ္အတြက္ ျပည္သူေတြရဲ့ ပံ့ပိုးမွဳ ျမင့္မားလာေအာင္ ဘာေတြ လုပ္သင့္ပါသလဲ။

ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တုိင္းမွာ ျပည္သူလူထုက အခရာက်ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႕ေတြ အေျပာင္းအလဲကို ေျပာေနတယ္ ဆိုတာကိုက ဘယ္သူ႕အတြက္ အေျပာင္းအလဲ လဲ ဆိုယင္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးအတြက္ အေျပာင္းအလဲ ပါ။ လူတခု၊ တသင္းတဖြဲ႕အတြက္သာ ေျပာင္းလဲတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ သက္တမ္းရွည္ၾကာလွတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြ စတင္တဲ့ေနရာမွာ တဆင့္ခ်င္း၊ တဆင့္ခ်င္း ေျခလွမ္းမွန္မွန္နဲ႕ ေျပာင္းလဲတာမ်ိဳးက စိတ္အခ်ရဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ုန္းကနဲ ခ်က္ခ်င္းၾကီး ေျပာင္းလဲတာမ်ိဳးက အင္မတန္ အႏၱရာယ္ၾကီးလွပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ဆႏၵေစာလြန္းတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြလဲ ရိွေကာင္းရိွမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ နားလည္သေဘာေပါက္မွဳ ရိွဖို႕ အလြန္ အေရးၾကီးလွပါတယ္။

၁၂) နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ့ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္လာမယ့္ လူငယ္ေတြရဲ့ အခန္းက႑ကို ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ရွင္းလင္း တင္ျပေပးေစလိုပါတယ္။

ေရရွည္တည္တံ့တဲ့၊ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္ႏိုင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ဖို႕ လူငယ္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ဟာ အင္မတန္ဟာ အေရးၾကီးလြန္းတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လဲ ႏိုင္ငံေရးစၿပီး စိတ္၀င္စားလာခဲ့တာ လူငယ္ဘ၀ပဲ ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ယင္ လူငယ္ေတြဟာ၊ စိတ္ခံစားခ်က္ကို အသားေပးတယ္၊ ေသြးဆူ လြယ္တယ္၊ မွန္တယ္ထင္တဲ့ဘက္ကို မျဖစ္ေန ရပ္တည္ခ်င္တယ္။ ဒီလို ကိစၥရပ္ေတြ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ေစခ်င္တာက လူငယ္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးပညာရပ္ကို ေလးေလးနက္နက္ လိုက္စားေစခ်င္တယ္။ ဘာသာရပ္တခုလို သင္ယူ တတ္ေျမာက္ေစခ်င္တယ္။ ဒါမွ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္လာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေခတ္တုန္းက အစစအရာရာ အေမွာင္ဖုံုးေနတဲ့ ကာလျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ လူငယ္ဆိုယင္ သူငယ္ခ်င္းအသိုင္းအ၀ိုင္းက အဆက္အဆံ သိပ္မလုပ္ခ်င္တဲ့ဟာမ်ိဳးေတြ ရိွခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ အမ်ားၾကီး အေျခအေန ေကာင္းလာပါၿပီ။

အခု က်ေနာ္ေတာင္ လာမယ့္ ေမလက စၿပီး Myanmar Institute of Theology လို႕ေခၚတဲ့ အင္းစိန္က က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ေတြကုိ ပံုမွန္ ပို႔ခ်ဖို႔ ရိွပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အခု လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တခ်ိဳ႕က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အပါအ၀င္၊ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံကို ဘာသာရပ္တခုအေနနဲ႕ ထည့္သြင္းျပဌာန္းဖို႔ ရိွ၊ မရိွ ဆိုၿပီး ေမးခြန္းေတြ ေမးသြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီ ကိစၥဟာ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ဖို႕အတြက္ အင္မတန္မွ အေရးၾကီးတယ္လို ထင္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြက ႏိုင္ငံေရးပညာကို နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ယင္ စိတ္ခံစားမႈကို အေျခခံတဲ့ ဆူပူေပါက္ကြဲမႈေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာ ပါ။ တကယ္လို႕ ရန္ကုန္တကၱသိုလ္မွာ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာဌာန ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ က်ေနာ့္ကို ခိုင္းမယ္ဆိုယင္ က်ေနာ္ဘက္က အခ်ိန္မေရြးကူညီဖို႕ အသင့္ပါ ဆိုတာကိုပါ တဆက္တည္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းျခင္း - ဦးေက်ာ္လင္းဦးနဲ႔ စကားေျပာျခင္း - Apr 13 2012 02:00 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005