သုႏၵရာရာမ ျဗဟၼ၀ိဟာရေက်ာင္း စုေပါင္း ကုသိုလ္ျပဳပြဲ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ေလာ့စ္ အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕၊ သုႏၵရာရာမ ျဗဟၼ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္တြင္ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆူရွီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ဧၿပီလ ေမြးေန႔ရွင္မ်ားရဲ့ စုေပါင္း ကုသိုလ္ျပဳပြဲ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - သုႏၵရာရာမ ျဗဟၼ၀ိဟာရေက်ာင္း - Apr 12 2012 12:49 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005