အာဇာနည္ဗိမာန္အား ပန္းၿခံအျဖစ္ အသံုးျပဳထားျခင္းမွ မူလ အာဇာနည္ဗိမာန္အတုိင္း ျပန္လည္ ထားရွိရန္ ဟသၤာတခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ စာ ေပးပို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေန
20120221_The Letter to Hinthada District Officer

ဟသၤာခရိုင္အရာရွိထံ ေပးပို႔မယ့္ စာ

ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားလက္ထက္တြင္ ဟသၤာတအာဇာနည္ဗိမာန္အား ဖ်က္ဆီးလိုက္ၿပီး ဟသၤာတပန္းၿခံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳေနတဲ့အတြက္ မူလ အာဇာနည္ဗိမာန္အတိုင္း ျပန္လည္ အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ၀ိုင္း၀န္း လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဟသၤာတခရိုင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ စာေရး ေတာင္းဆိုရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဟသၤာတအမတ္ ဦးသန္းတင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးျခင္းအထိမ္းအမွတ္ အာဇာနည္ဗိမာန္ကို ယခု ဟသၤာတၿမိဳ႕ ဥယ်ာဥ္ေျမာက္ရပ္ကြက္ရွိ သူပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေျမကြက္ေပၚမွာ ေအာက္လမ္းဓါတ္မီးပံုသ႑ာန္ အာဇာနည္ဗိမာန္တခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးစဥ္ကာလက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္း၀န္ရံုးေရွ႕တြင္ ေအာက္လင္းဓါတ္မီးပံုစံ အထိမ္းအမွတ္ ဗိမာန္အေဆာက္အဦ ျပဳလုပ္ထားရွိသည္ကို ဦးသန္းတင္က ေတြ႕ရွိၿပီး ထုိသို႔ တည္ေဆာက္ရန္ စိတ္ကူးရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ဦးေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာက္လုပ္စဥ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕မမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကာလက ဟသၤာခရိုင္အတြင္း က်ဆံုးသြားခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ့ ၾကြင္းက်န္ရစ္တဲ့ ရုပ္အေလာင္းမ်ားကိုပါ ရသမွ် စုေဆာင္း ျမွဳတ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း၊ ဟသၤာတအာဇာနည္ဗိမာန္ကဲ့သို႔ အလားတူပံုသ႑ာန္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္း၀န္ရံုးနဲ႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္လည္း တည္ရွိခဲ့ၿပီး ဟသၤာတၿမိဳ႕ အာဇာနည္ဗိမာန္ဟာ ျမန္မာျပည္တြင္ အႀကီးဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ေပးပို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း ဟသၤာတခရိုင္ ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုးေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ ဟသၤာတမွ ခုႏွစ္ ဦး၊ တလုေတၱာ္မွ ၁၁ ဦး၊ ေလးမ်က္ႏွာမွ ႏွစ္ဦး၊ ဆင္မေသမွ ႏွစ္ဦး၊ သကၤန္းေတာမွ တဦး၊ ဖက္ရဲမွ တဦး၊ ၾကက္ေျပးမွ ခုႏွစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း အနည္းဆံုး ၃၁ ဦး က်ဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ က်ဆံုးခဲ့သူမ်ားရဲ့ ၾကြင္းက်န္ရစ္တဲ့ ရုပ္အေလာင္းမ်ားအနက္ စုေဆာင္းရသမွ်ကို ျမွဳတ္ႏွံၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔တကြ အာဇာနည္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးျခင္း အထိမ္းအမွတ္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့တဲ့ အာဇာနည္ဗိမာန္ကို ယေန႔ေခတ္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာနက ပန္းၿခံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားရာ တိုင္းျပည္အတြြက္ အသက္ေပးလွဴခဲ့သူမ်ားကို မေထမဲ့ျမင္ ျပဳတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနတယ္လို႔ ၿမိဳ႕ခံလူထုအခ်ိဳ႕က ရွဳျမင္ၾကေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမွဳ အေမြအႏွစ္မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္၊ ေနာင္လာေနာက္သား လူငယ္မ်ား တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္၊ အမ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ား ပိုမို ရွင္သန္ထြန္းကားေစရန္ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနတဲ့ ပန္းၿခံကို အာဇာနည္ဗိမာန္အျဖစ္ ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳရန္ ၿမိဳ႕ခံမ်ားက လိုလားေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။
သတင္း - ဟသၤာပန္းၿခံ အာဇာနည္ဗိမာန္ - Feb 21 2012 05:31 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005