ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ လွိဳင္နယ္ေျမ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးက စတုဒီသာပြဲ

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္အား မဲဆႏၵေပးခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုအား ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ လွိဳင္နယ္ေျမ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔က ပဲကုလားဟင္း၊ ငါးေျခာက္ေၾကာ္မ်ားနဲ႔ စတုဒီသာ အလွဴပြဲ က်င္းပခဲ့ကာ ေဒသခံျပည္သူလူထုအား ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ မဲဆႏၵနယ္မွ မဲေပးႏိုင္သူ ၁၅၈,၃၂၁ ဦးရွိတဲ့အနက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဆႏၵျပဳမဲ ၉၈,၀၃၄ မဲ ရွိရာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၇၁,၄၈၀ မဲ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ႀကံ့ဖြတ္) ပါတီက ၁၉,၆၄၈ မဲ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးပါတီက ၄,၈၂၄ မဲ၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီက ၂,၀၈၂ မဲ ရရွိထားေၾကာင္း လက္ရွိစာရင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဟာ ေမာ္လၿမိဳင္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္ အႏိုင္ရေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ကာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို တင္ျပထားတဲ့ မဲလက္မွတ္မ်ားတြင္ ဖေယာင္းမ်ား သုတ္လိမ္းထားတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စံုစမ္းမွဳတြင္ အကူအညီေပးရန္ ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္ကို အေၾကာင္းထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ - Apr 7 2012 04:05 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005