ေဒါပံုတြင္ က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရးရန္ပံုေငြ ဂီတပြဲ

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရးရန္ပံုေငြ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ (ေပးပို႔သူက က်င္းပတဲ့ ေန႔ရက္ ေဖာ္ျပမထားတဲ့အတြက္ ဘယ္ေန႔က က်င္းပသလဲဆိုတာေတာ့ မသိရပါ - အယ္ဒီတာ) ထို ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ေဆာင္းဦးလွိဳင္၊ သွ်ီ အပါအ၀င္ ေခတ္ေပၚဂီတပညာရွင္မ်ားက ေဖ်ာ္ေျဖသြားခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ယက္အဖြဲ႕ဟာ အေမ့အိမ္ ပညာဒါနေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားရဲ့ ရင္ေသြးငယ္မ်ားကို အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေပးေနသလို တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား လွဴဒါန္းေနပါတယ္။ အေမ့အိမ္ ပညာဒါနေက်ာင္းမ်ား စတင္ ဖြင့္လွစ္ စာသင္ေပးခဲ့စဥ္က အာဏာပိုင္မ်ားရဲ့ ေစာင့္ၾကည့္မွဳ၊ ဖိအားေပးမွဳမ်ား ႀကံဳဆံုခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ခဲ့သလို လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အေႏွာက္အယွက္ကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရးရန္ပံုေငြ ဂီတပြဲ ေဒါပံု - Apr 7 2012 03:31 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005