ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ညေန ၅ နာရီမွ မနက္ ၅ နာရီအထိ လွ်ပ္စစ္မီးကို ျမင္ရေစမယ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထုအတြက္ ေန႔စဥ္ ညေန ၅ နာရီမွ မနက္ ၅ နာရီအထိ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳစားသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးေ၀ေရး အဖြဲ႕ ဥကၠ႒က ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အား ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ လွ်ပ္စစ္မီး အလွည့္က် ျဖန္႔ခ်ိတဲ့စနစ္ က်င့္သံုးေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ့ ေ၀ဖန္မွဳမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ညေန ၅ နာရီမွ မနက္ ၅ နာရီအထိ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ညပိုင္းကို လွ်ပ္စစ္မီး ပံုမွန္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေန႔လည္ပိုင္းမွာေတာ့ အလွည့္က် လွ်ပ္စစ္မီးေပးစနစ္ကို က်င့္သံုးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး အဖြဲ႕ရဲ့ ကနဦး ေၾကျငာခ်က္အရ ဧၿပီ ၂ ရက္မွ စတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူေနရပ္ကြက္မ်ားကို အုပ္စု သံုးစုခြဲကာ မနက္ ၅ နာရီမွ ၁၁ နာရီ၊ မနက္ ၁၁ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ၊ ညေန ၅ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီနဲ႔ ည ၁၁ နာရီမွ မနက္ ၅ နာရီအထိ လွ်ပ္စစ္မီး ေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ထိုသို႔ ေၾကျငာၿပီး ရက္အနည္းငယ္အတြင္ ညေန ၅ နာရီမွ မနက္ ၅ နာရီအထိ လူေနရပ္ကြက္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္မီး ပံုမွန္ ျဖန္႔ခ်ိကာ ေန႔ခင္းပိုင္းတြင္ အလွည့္က်စနစ္ က်င့္သံုးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြဟာ ေႏြရာသီေရာက္တိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႕ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အလွည့္က် လွ်ပ္စစ္မီး ျဖန္႔ခ်ိတဲ့စနစ္ကို က်င့္သံုးတတ္ၿပီး ျပည္တြင္း သံုးစြဲမွဳ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးတဦးကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေတြ ပိုလွ်ံေနတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးမွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေတြ ပိုလွ်ံေအာင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားတြင္ အေလအလြင့္ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေတြ အဟဟႆ ျဖစ္ၾကရတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မလံုေလာက္မွဳေတြ ရွိေနေသာ္လည္း ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး အလွ်ံပယ္ ရရွိေနမွဳ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မ်ားအား အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေနမွဳနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ကာ တရုပ္ႏိုင္ငံကို ေရာင္းခ်ေနမွဳမ်ား ရွိေနတာမို႔ ျပည္တြင္းတြင္ သံုးစြဲတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီး ျပည့္၀ လံုေလာက္ေအာင္ မထုတ္လုပ္ႏိုင္မွဳနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆင္ေျခေပးေနတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြရဲ့ ေျပာစကားေတြကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားက သိတ္ၿပီး မႏွစ္သက္ပါဘူး။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျပတ္ေတာက္မွဳ မရွိဘဲ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားက တခဲနက္ ေထာက္ခံ ဆႏၵျပဳခဲ့ၾကတဲ့ေနာက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ခ်ိမွဳစနစ္ ေျပာင္းလဲေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က ေၾကျငာခဲ့တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ေထာက္ခံခဲ့တဲ့အေပၚ အျပစ္ျမင္တဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ ျပန္လည္ ျဖတ္ေတာက္တာလားလို႔ အခ်ိဳ႕က ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြဟာ သူတို႔ အလုိမက်ရင္ အလိုမက်သလို ျပည္သူမ်ားကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္း ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ အခုလိုေမးခြန္းေတြ ထြက္ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္မီးဟာ ဒီကေန႔ေခတ္ လူမွဳဘ၀မွာ မရွိမရွိ အေရးႀကီးတဲ့က႑မွာ ပါ၀င္ေနၿပီး တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳအတြက္ အဓိကတြန္းအား ျဖစ္ေနပါတယ္။ တရုပ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံဟာဆိုရင္ သူတို႔တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိဖို႔ အိမ္နီးနားခ်င္းတိုင္းျပည္ေတြမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖည့္တင္းေနသလို ေရနံ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕စတဲ့ ေလာင္စာေတြကိုလည္း တိုင္းျပည္လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ျပည့္မီေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစား ရွာေဖြေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာအစိုးရဟာ တရုပ္ျပည္ တိုးတက္ေအာင္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ေပးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ား သြယ္တန္းကာ ေရာင္းခ်ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ကိုေတာ့ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မရွိဘူးဆိုတဲ့ ေျပာဆိုမွဳေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
သတင္း - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္မီး - Apr 6 2012 07:59 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005