ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးဆံုး၊ ကရင္အဖြဲ႕ ရန္ကုန္ကို ထြက္ခြာ

ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးတို႔ရဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ဇြဲကပင္ေဟာ္တယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဘားအံရွိ ကရင္ လူမွဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး၊ လူမွဳေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားတဲ့ အစည္းအေ၀းအတြက္ ရန္ကုန္သို႔ ထြက္ခြာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးက ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္မွ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ကို ထြက္ခြာခဲ့ကာ ထို႔ေန႔မွာပဲ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ဘားအံၿဖိဳ႕ ဇြဲကပင္ဟိုတယ္တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးဘက္က အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္၊ စစ္ေရးရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေစာထူထူးေလး၊ ကရင္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုးတို႔ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးကာ ျမန္မာအစိုးရဘက္က မီးရထား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ လူ၀င္မွဳ ႀကီးၾကပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေမာင္၀င္းတို႔က ဦးေေဆာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ထို ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ က်င့္၀တ္ (Code of Conduct) မ်ား စနစ္တက် ခ်မွတ္ေရး၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမွဳကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာတဲ့ အဖြဲ႕ ထားရွိေရး၊ လိုအပ္တဲ့ ေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး အပါအ၀င္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရဟာ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္နဲ႔ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ စစ္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကၿပီး အခုတေခါက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္က ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး၊ ကရင္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္တို႔နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ေနာက္ဆံုးႀကိဳးပမ္းခ်က္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ရာထူးရွိစဥ္က ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ (ေစာဘိုျမ) ကို ရန္ကုန္သို႔ အလည္အပတ္လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမွဳ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕လက္ထက္ကလည္း ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ဘူးပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြက ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးကို ဖဲ့ထုတ္ျခင္းနဲ႔သာ အဆံုးသတ္ သြားခဲ့ေသာ္လည္း တခုတေခါက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကေတာ့ ျမန္မာျပည္အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ရလဒ္ေတြ ရရွိလာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။

အခုတေခါက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးကို ၂၀၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ကာ ႏို၀င္ဘာ ၁၉ နဲ႔ ၂၀ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္၌ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ထို ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔က ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးစဥ္ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္ မီးရထား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက သူတို႔ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ဖဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္ကို လႊတ္ေပးမယ့္အေၾကာင္း ဂတိျပဳခဲ့ေပမယ့္ လြယ္လင့္တကူ လႊတ္မေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာေတာ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အမိန္႔နဲ႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဖဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္ကို ျမန္မာအစိုးရဘက္က လႊြတ္ေပးခဲ့ျခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ကာ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးရဲ့ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အတြင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကရင္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုမွာ ျဖစ္ကာ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ျမန္မာအစိုးရ ဖမ္းထားတဲ့ ကရင္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး ကိစၥမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
သတင္း - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျမန္မာအစိုးရ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး - Apr 5 2012 12:26 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005