အေရးေပၚ အသက္ ကယ္ဆယ္ေရး (၂)

ထို႔အျပင္ ဦးခင္သန္း (ဒု - တပ္ရင္းမွဴး၊ နည္းျပ) က ေသြးယိုထြက္ျခင္း ႏွင့္ ဒဏ္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳစုနည္း၊ ဦးေက်ာ္ေဇာ (ဦးစီးမွဴး - ဒုတိယတန္း၊ နည္းျပ) က အေျခခံ အသက္ အေထာက္အကူျပဳနည္း (CPR) ကို သင္ၾကား ေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းသားမ်ားအား လက္ေတြ႕ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဦးေအာင္ၾကည္ (ဒု - တပ္ရင္းမွဴး (နည္းျပ)၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၾကယ္ေျခနီ သူနာျပဳတပ္ရင္း) ကလည္း ပတ္တီးစည္းနည္း အေျခခံႏွင့္ အဆိပ္သင့္ျခင္း ဘာသာရပ္ ကို သင္ၾကားေပး ခဲ့ပါသည္။

ဦးခင္သန္း (ဒု - တပ္ရင္းမွဴး၊ နည္းျပ) က အ႐ိုးက်ိဳးျခင္း၊ အဆစ္လြဲျခင္း၊ ဦးေက်ာ္ေဇာ (ဦးစီးမွဴး - ဒုတိယတန္း၊ နည္းျပ) က အေရးေပၚ အေထြေထြ ျပဳစုနည္းမ်ားအား သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းဆရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခင္သန္းႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္တို႔က ပတ္တီးစည္းနည္းမ်ား၊ လူနာ သယ္ေဆာင္နည္းမ်ားကိုလည္း ေန ့အလိုက္ သင္ၾကား ျပသေပးခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါသင္တန္းကို နာေရးကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) လုပ္အားေပးေကာ္မတီ သင္တန္းသား/သူ စုစုေပါင္း (၂၉)ဦး တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) တြင္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ အထက္ပါ အေျခခံ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း သင္တန္း အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ားကို (၃၁၊ ၃၊ ၂၀၁၂) ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီတြင္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး သင္တန္းဆရာမ်ားမွ သင္တန္းသားမ်ားအား စာေတြ႕၊ ႏွဳတ္ေမးႏွင့္ လက္ေတြ႕မ်ားျဖင့္ အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ နံနက္ပိုင္း စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းအား ေခတၱရပ္နားခဲ့ပါသည္။

ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အထက္ပါ အေျခခံ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း သင္တန္း၊ သင္တန္းဆင္းပဲြ အခမ္းအနား ႏွင့္ သင္တန္း ေအာင္လက္မွတ္ ေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနားကို ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦးစြာ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ သင္တန္ဆင္းအဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ သင္တန္းထူးခၽြန္ဆုရ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားအား ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ ဆုခ်ီးျမွင့္၍ သင္တန္းသားမ်ားမွ သင္တန္းဆရာမ်ားအား အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သင္္တန္းဆင္း ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို သင္တန္းဆရာမ်ားမွ ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ သင္တန္း ဆရာမ်ားမွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားအား ဆံုးမၾသ၀ါဒ စကားခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သင္တန္းသားမ်ား ကိုယ္စား သင္တန္းသူတဦးႏွင့္ သင္တန္းသားတဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားကာ သင္တန္းဆင္းပဲြ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုတ္သိမ္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းသင္တန္းအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ လူမႈေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သင္တန္းသူ (၁၁) ဦး ၊ သင္တန္းသား (၁၈) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၉) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ၊ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၏ အသင္းမွတ္ပံုတင္ ရရွိၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ လူမ်ိဳးဘာသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြး အမ်ားျပည္သူအေပါင္းတို႔အား နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာ၀ေဘး စသည္တို႔ကို တိုးျမွင့္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ ေပးဆပ္ေနၿပီျဖစ္သလို ယခု အေရးေပၚ အသက္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ လူသားတို႔၏ အသက္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကို ထပ္မံ ကယ္တင္ေပးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သတင္း - နာေရး ကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) - Apr 5 2012 03:12 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005