ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံရ၍ ကိုရီးယား ျပည္သူမ်ားလည္း ၀မ္းသာၾက
NLD Flag

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ား လႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရမွဳနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား ျပည္သူမ်ား ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ၾကရေၾကာင္း၊ ေတာင္ကိုရီးယားအဖြဲ႕မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ဂုဏ္ျပဳလႊာ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို ဖိတ္ၾကားရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္ကိုရီးယား မီဒီယာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ရဲ့ ေအာင္ျမင္မွဳသတင္းမ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ပြဲနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ေဂ်ာလာျပည္နယ္၊ ဂြာန္ဂ်ဴျမိဳ႔ေတာ္၀န္ မစၥတာ ဂြာန္အု(န္) ထဲ နဲ႔ ျမိဳ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မစၥတာ ယူဘုန္းဂီတို႔က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ၂၀၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ပထမအပတ္က ဂုဏ္ျပဳလႊာ ေပးပို႔ခဲ့ရာ “ျမန္မာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ၁ သန္း၊ ၄ သိန္း၊ ၈ ေသာင္းရွိ ဂြာန္ဂ်ဴျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္အတူ ၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ အခက္အခဲေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းရင္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးဆိုင္ရာ လန္းဆန္း သစ္လြင္တဲ့ သမိုင္းသစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဂြာန္ဂ်ဴ လူ႔အခြင့္အေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ဂြာန္ဂ်ဴၿမိဳ႕တို႔ ဆက္လက္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ထပ္ဆင့္ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း“ စသည္ျဖင့္ ေရးသားထားေၾကာင္း ဂြာန္ဂ်ဴ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရပါတယ္။

ဂြာန္ဂ်ဴျမိဳ႕ေတာ္၀န္ဟာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ေမ ၁၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ (ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေမ ၁၈ အေရးေတာ္ပံုဟာ ျမန္မာျပည္က ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုနဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ တူပါတယ္။) တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူတဦးျဖစ္ကာ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ ကင္းမ္ဒဲဂ်ဴန္ကို အလြန္ ရိုေသေလးစားသူ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ၌ က်င္းပမယ့္ ကမၻာ့ လူ႔အခြင့္အေရးျမိဳ႕ေတာ္ ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ပါရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖိတ္ၾကားဖို႔ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ့ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ က်င္းပျပီးစီးသြားတဲ့အတြက္ ၾကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရသူမ်ားကို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ယခု ျမန္မာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဒီမိုကေရစီျမင္ကြင္းကို အေရးၾကီးဆုံး ပုံေဖာ္ႏိုင္မယ္လို႔ ျမင္မိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို တိက်မွန္ကန္စြာ ေရွဆက္၍ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း“ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ့ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ေၾကျငာခ်က္မွာေတာ့ “ကိုရီးယားအစိုးရ ၀န္ထမ္း ႏွစ္ဦးနဲ႔ သတင္းသမား သံုးဦးတို႔ကို ျမန္မာ့ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ေလ့လာ သတင္းယူရန္ ျမန္မာအစိုးရက မတ္ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း“ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ကို ေထာက္ခံအားေပးသလို တဖက္ကလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား စီးပြားေရးသမားမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မၾကာခဏဆိုသလို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္၌ ဧျပီ ၆ ရက္နဲ႔ ၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာ၊ ကိုရီးယား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဆိုင္ရာ ဖိုရမ္ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ကိုရီးယား ကုမၸဏီ ၈၀ နဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ၁၆၀ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း မဲအိလ္ဂေယာင္ဂ်ဲ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းဟာ ျမန္မာျပည္မွာတင္ မဟုတ္ဘဲ စစ္အာဏာရွင္အား ဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ျခင္း တူညီတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာလည္း အထူး စိတ္၀င္စားၾကတဲ့ သတင္းတပုဒ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၀င္မ်ားရဲ့ ေအာင္ျမင္မွဳသတင္းမ်ားကို ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယိုသတင္းမ်ားနဲ႔ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အက်ယ္တ၀င့္ ထုတ္လႊင့္ ေဖာ္ျပၾကသလို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့အေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ားအား တယ္လီဖုန္း၊ အီးေမးလ္၊ text message မ်ား ေပးပို႔ကာ ျမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္ ၀မ္းသာအားရ ပီတိျဖစ္မိေၾကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုရီးယားသတင္းဌာနမ်ားကလည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
သတင္း - ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတာင္ကိုရီးယား - Apr 5 2012 02:36 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005