ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ ေအာင္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ ဧည့္ခံမွဳ

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား တခဲနက္ ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့ၾကတဲ့ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ျပည္သူလူထုအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေ႒းၾကြယ္ရဲ့ ေအာင္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ ဧည့္ခံပြဲတခုကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ လာေရာက္ၾကတဲ့ လုပ္သားျပည္သူမ်ားကို မနက္စာ ထမင္း၊ ဟင္းနဲ႔ ဧည့္ခဲ့ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔မွာလည္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ လွိဳင္နယ္ေျမ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေ႒းၾကါယ္အား ဂုဏ္ျပဳပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ထို ဂုဏ္ျပဳပြဲတြင္ ေဒၚခင္ေ႒းၾကြယ္က အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံ အားေပးတဲ့ ျပည္သူလူထုအား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ လွိဳင္နယ္ေျမ ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕က ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ားကို သႀကၤန္ထမင္းနဲ႔ ဧည့္ခံမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မြန္ျပည္နယ္ - Apr 4 2012 01:33 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005