အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ မဲဆြယ္ခဲ့ၾကစဥ္ က

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဟာ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၄ နယ္တြင္ ပါ)င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၄၃ နယ္တြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းဟာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ အေပၚ ျပည္သူလူထုရဲ့ တခဲနက္ ေထာက္ခံမွဳေၾကာင့္ ျဖစ္သလို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ အားေပးေထာက္ခံၾကသူမ်ားရဲ့ အင္တိုက္အားတိုက္ မဲဆြယ္ စည္းရံုးမွဳေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကာလ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႕မ်ားရဲ့ မဲဆြယ္ စည္းရံုးမွဳမ်ားထဲက မြန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီရဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳဓါတ္ပံုမ်ားကို အမွတ္တရအျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မြန္ျပည္နယ္ - Apr 4 2012 01:15 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005