အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မဲဆႏၵနယ္ ၄၃ နယ္တြင္ အႏိုင္ရ၊ မဲမေပးရလို႔ ငိုေၾကြးသူနဲ႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးရသတင္း
20120403 Voter

မဲ မေပးရလို႔ ငိုေၾကြးေနတဲ့ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္က မဲဆႏၵရွင္တဦး

၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ ၄၄ နယ္တြင္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ မဲဆႏၵနယ္ ၄၃ နယ္တြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အမွတ္ ၃ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ဦးစိုင္းစံမင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း အမွတ္ ၇ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ျမက ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔နဲ႔ ၃ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီတြင္ ေၾကျငာသြားခဲ့ပါတယ္။

ကနဦးသတင္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အမွတ္ ၃ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိခဲ့ရေပမယ့္ မေရတြက္ရေသးတဲ့ မဲမ်ား၊ ဆက္သြယ္ရန္ ခက္ခဲတဲ့ ေနရာမ်ားက မဲစာရင္းမ်ားအရ ရွမ္းတိုင္ရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (က်ားျဖဴပါတီ) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက အႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း အမွတ္ ၇ မဲဆႏၵနယ္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ကို လက္မခံ ခဲ့တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳခဲ့တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနရာ ၄၈ ေနရာအနက္ ၄၅ ေနရာအတြက္ က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး မက်င္းပျဖစ္တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္က မဲဆႏၵနယ္ ၃ နယ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာ က်င္းပမယ္ဆိုတာ မသိေသးပါဘူး။

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီၾကတဲ့ လူငယ္မ်ား၊ တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားနဲ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံၾကသူမ်ားဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီက သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအလိုက္ တအိမ္တက္ တအိမ္ဆင္းဆိုသလို ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ထိေတြ႕ မဲဆြယ္ခဲ့ၾကသလို ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေနစဥ္မွာလည္း ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဌာနခ်ဳပ္၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားနဲ႔ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ သတင္းမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ၾကပါတယ္။

ထိုသို႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအနက္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါ၀င္ကူညီခဲ့သူ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းတဦးက သူ႕ အေတြ႕အႀကံဳကို “၀မ္းနည္း၊ ၀မ္းသာ ျဖစ္ရတယ္“ လို႔ အစခ်ီကာ ေျပာျပပါတယ္။ ၀မ္းသာတာကေတာ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ျပည္သူအမ်ား ေထာက္ခံအားေပးတာကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ၀မ္းနည္းရတာကေတာ့ မဲမေပးႏိုင္သူ ျပည္သူမ်ားကို ဘယ္လိုမွ အကူအညီ မေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ သူက “မဲစာရင္းတြင္ အမည္မပါတဲ့အတြက္ မဲ မေပးရတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ မဲရံုအနီးက မျပန္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသလို အမည္စာရင္းတြင္ ျပန္လည္ ထည့္သြင္းႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ အကူအညီ ေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း အမည္စာရင္း ထည့္သြင္း မေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မဲ မေပးရတဲ့ ျပည္သူမ်ားဟာ သူတို႔ မဲ မေပးလိုက္ရတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရြးမခံရမွာကို အထူး စိုးရိမ္ၾကေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ မေပးလိုက္ရတဲ့ မဲတျပားကို သူတို႔အမည္ေတြနဲ႔ သူတို႔ မဲမေပးလိုတဲ့ ပါတီရဲ့ ရလဒ္ ျဖစ္သြားမွာကိုလည္း မလိုလားေၾကာင္း၊ မဲမေပးရတဲ့အတြက္ စိတ္ထိခိုက္ကာ ငိုယို ေျပာဆိုၾကေၾကာင္း၊ မဲမ်ား ေရတြက္တဲ့အခ်ိန္အထိ မဲရံုအနီး ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကကာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ မဲ အမ်ားဆံုး ရရွိတယ္ဆိုတာ သိမွသာ ၀မ္းနည္းျခင္းတ၀က္ ၀မ္းသာျခင္းတ၀က္နဲ႔ အိမ္ျပန္သြားၾကေၾကာင္း“ ေျပာျပပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္းမ်ားဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက မဲစာရင္းမ်ားကို အေျခခံထားတယ္ဆိုေပမယ့္ ကနဦး မဲစာရင္းတြင္ အမည္ပါ၀င္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္တဲ့ မဲစာရင္းတြင္ အမည္စာရင္း မပါ၀င္ခဲ့မွဳမ်ား ရွိသလို အေတာ္ေလး ဆိုးဆိုးရြားရြား မွားယြင္းမွဳမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ ေအာင္ျမင္မွဳအတြက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သလို လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါနဲ႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့အေပၚ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္ ေျပၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေျပာဆိုမွဳမ်ားအနက္ ကေနဒါႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ ဘားရတ္ (John Baird) က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း၊ ကေနဒါႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔ လြတ္လပ္မွဳကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာ့သမိုင္းရဲ့က႑သစ္ ေျပာင္းလဲမွဳတြင္ ပါ၀င္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အခန္းက႑အတြက္ ေလးစား ဂုဏ္ျပဳၾကေၾကာင္း ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။
သတင္း - ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ - Apr 3 2012 11:04 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005