ျမန္မာေငြလဲႏွဳန္း ႏွဳန္းရွင္ သတ္မွတ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိသင့္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား
20120403 New Light of Myanmar

၂၀၁၂ ဧၿပီ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ မွ

ျမန္မာက်ပ္ေငြကို ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ လဲလွယ္ရာတြင္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားအတိုင္း ႏွဳန္းရွင္ ေငြလဲႏွဳန္းစနစ္ စတင္က်င့္သံုးျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ရဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပရာမွာ ထိန္းေက်ာင္းမွဳရွိတဲ့ ႏွဳန္းရွင္ေငြလဲႏွဳန္းစနစ္ (Managed Floating Exchange Rate Regime) ကို စတင္ ေျပာင္းလဲတဲ့အေနနဲ႔ ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္တဲ့ ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း (Foreign Exchange Auction) အား စနစ္တက် ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ပထမဆံုး သတ္မွတ္ေငြလဲႏွဳန္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ က်ပ္ေငြ ေငြျဖစ္လြယ္မွဳကို အေထာက္အပံ့ျပဳရန္နဲ႔ ေငြလဲႏွဳန္း အတက္အက် ေလ်ာ့နည္းေစရန္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ပါ၀င္ၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုးကို ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အေျခအေနအရ ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏွဳန္း အဆင့္ကို ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္မွာ မဟုတ္သလို ေရာင္း၀ယ္မယ့္ ပမာဏကိုလည္း ကန္႔သတ္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လက္ရွိ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ ေငြလဲႏွဳန္းစနစ္အရ လက္လီ ေငြေစ်းကြက္တြင္ ဗဟိုဘဏ္ရဲ့ သတ္မွတ္ေငြလဲႏွဳန္းရဲ့ ၀ ဒႆမ ၈ ရာႏွဳန္းေဘာင္အတြင္းမွာ ေရာင္း၀ယ္မွဳ ျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို လက္ကားေငြေစ်းကြက္မွာကေတာ့ ၀ ဒႆမ ၃ ရာႏွဳန္းေဘာင္အတြင္းမွာ ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြယ္ ေျပာရရင္ ဗဟိုဘဏ္ သတ္မွတ္ေစ်းႏွဳန္းက အေမရိကန္တေဒၚလာကို က်ပ္ တေထာင္ ျဖစ္ပါက လက္လီ ေငြေစ်းကြက္မွာ တေဒၚလာကို ၀ယ္ေစ်း ၉၁၂ က်ပ္၊ ေရာင္းေစ်း ၁၀၀၈ က်ပ္၊ လက္ကားေငြေစ်းကြက္မွာေတာ့ တေဒၚလာကို ၀ယ္ေစ်း ၉၁၇ က်ပ္နဲ႔ ေရာင္းေစ်း ၁၀၀၃ က်ပ္ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားနဲ႔ ေရာင္း၀ယ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေရာင္း၀ယ္ၾကတဲ့အခါ ေစ်းကြက္အတြင္း သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမွဳ ျဖစ္ပါက သိမ္ျဖဴေစ်းႏွဳန္း သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕က ေငြလဲႏွဳန္းကို ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏွဳန္းက အေမရိကန္ တေဒၚလာကို ျမန္မာက်ပ္ ၈၁၈ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူမွဳ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၄၀,၀၀၀ ရွိၿပီး ေရာင္းခ်မွဳကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၀,၀၀၀ ေဒၚလာ ျဖစ္ကာ ဗဟိုဘဏ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးေသာင္းကို သတ္မွတ္ေစ်းႏွဳန္း ၈၁၈ က်ပ္နဲ႔ ၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္။

ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ ေငြလဲႏွဳန္းစနစ္အရ ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမွဳေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွာ ျဖစ္သလို ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ စနစ္တက် ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွဳ မရွိခဲ့ရင္လည္း ေငြေစ်းအတက္အက် အေျပာင္းအလဲ ျမန္ဆန္မွဳမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့စနစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕ေတြက အကူအညီေပးထားသလို ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ေစ်းကြက္ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ရွိေနတဲ့အတြက္ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲမွဳေတြ၊ ေစ်းကြက္ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္မွဳေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ဘြယ္ေတာ့ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေစ်းဟာ လက္ရွိေပါက္ေစ်းနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ျပည္ပက ျမန္မာျပည္တြင္းဆီ ေငြလႊဲၿပီး ေပးပို႔ေနမွဳကိုလည္း အထိအခိုက္ မရွိတာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြရဲ့ ေငြေၾကးစနစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးစနစ္ကို အခုလိုပဲ သတ္မွတ္ က်င့္သံုးေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မွာ အဓိက စံထား လဲလွယ္တဲ့ ေငြေၾကးစနစ္ကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ျဖစ္ကာ ယူရို၊ ၿဗိတိသွ် စတာလင္ေပါင္နဲ႔ ဂ်ပန္ ယန္းေငြ လဲလွယ္ႏွဳန္းကလည္း အဓိကက်ေနပါတယ္။ တရုပ္ႏိုင္ငံကလည္း တရုပ္ႏိုင္ငံသံုး ယြမ္ေငြကို ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေစ်းကြက္မွာ ေနရာရရွိလာေအာင္ ႀကိဳးစားေနမွဳမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြလဲႏွဳန္း ႏွဳန္းရွင္ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အတြက္ ကမၻာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အေျပာင္းအလဲက ျမန္မာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကို တိုက္ရိုက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထိန္းေက်ာင္းၿပီး ေျပာင္းလဲမွဳ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြဟာ ယခင္က ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ၀င္ဆန္႔ခဲ့သလို ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြကို ႏိုင္ငံတကာမွာ လဲလွယ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။
သတင္း - ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏွဳန္း - Apr 3 2012 09:12 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005