အစိုးရ ေငြလဲႏွဳန္းသစ္ ၈၁၈ က်ပ္ျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္က ျမန္မာေငြေစ်းကြက္ကို စတင္ ေျပာင္းလဲ
US Dollar

လြန္ခဲ့တဲ့ လအတြင္းက ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ သတင္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က ေၾကျငာထားခ်က္မ်ားအတိုင္း ျမန္မာအစိုးရေငြလဲႏွဳန္းကို ၈၁၈ က်ပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏွဳန္းကို ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ႏွဳန္းရွင္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္မွဳဟာ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ မတူကြဲျပားေနတဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားကို တန္ဖိုးတခုထည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ရဲ့ ပထမေျခလွမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗဟိုဘဏ္က ေငြလဲႏွဳန္းကို ၈၁၈ က်ပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္တဲ့ ေစ်းကြက္ရဲ့ ေငြလဲႏွဳန္းကေတာ့ သတ္မွတ္ေစ်းထက္ ျမန္မာေငြ ၈ က်ပ္ခန္႔ ကြာျခားႏိုင္ပါတယ္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေျပာရရင္ ေငြလဲႏွဳန္း ၈၁၈ က်ပ္ သတ္မွတ္တဲ့အခါ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေရာင္းခ်လိုသူေတြက တေဒၚလာကို ၈၁၀ က်ပ္ႏွဳန္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ယ္ယူလိုသူေတြကေတာ့ ၈၂၆ က်ပ္ ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ေစ်းႏွဳန္းကလည္း ေငြလဲလုပ္ငန္းရွင္အေပၚ မူတည္ၿပီး အနည္းငယ္ ကြဲျပားႏိုင္တာေတြ ရွိပါတယ္။ အျခား ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးမ်ားနဲ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏွဳန္းကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏွဳန္းကို အေျခခံကာ တြက္ခ်က္ ေရာင္း၀ယ္ၾကမယ့္ သေဘာမွာ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ ေငြလဲႏွဳန္းကို ေၾကျငာသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေရာင္းလိုအား၊ ၀ယ္လိုအားအေပၚ အေျခခံကာ ကိုသို႔ သတ္မွတ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရဟာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ႏွစ္ ၅၀ ၾကာ ျမန္မာက်ပ္ေငြမွအပ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြမ်ား ကိုင္တြယ္ သံုးစြဲျခင္း မျပဳရလို႔ သတ္မွတ္ခဲ့သလို ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ လဲလွယ္ႏွဳန္းကိုလည္း တေဒၚလာကို ၆ က်ပ္ေက်ာ္နဲ႔ ၃၅ ႏွစ္ခန္႔ ပံုေသ သတ္မွတ္ထားခဲ့ရာက ႏွဳန္းရွင္အျဖစ္ ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေငြလဲႏွဳန္း ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္မွဳဟာ ေစ်းကြက္ကို ႀကီးႀကီးမားမား ရိုက္ခတ္ႏိုင္တဲ့ သေဘာေတာ့ ေလာေလာဆယ္ မေတြ႕ၾကရေသးပါဘူး။

ေငြလဲႏွဳန္း ေျပာင္းလဲမွဳကေန ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းမွဳေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း ျမန္မာျပည္မွာ ေအတီအမ္ (ATM) ေခၚတဲ့ ေငြသြင္း ေငြထုတ္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ စက္ေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ လေတြကမွ စတင္ သံုးစြဲႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကမၻာလံုးလုိလို အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ဗီဇာ၊ မစၥတာ၊ အေမရိကန္ အိတ္စ္ပရက္စ္နဲ႔ အျခား ခရက္ဒစ္ကဒ္ (Credit Card) ေတြကလည္း ျမန္မာျပည္နဲ႕နည္းနည္း အလွမ္းေ၀းေနပါေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေငြေၾကးစနစ္ေတြ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ လည္ပတ္မွဳကို အားျဖစ္ေစတဲ့ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မွဳေတြလည္း မေကာင္းေသးပါဘူး။ ေငြလဲႏွဳန္း ေျပာင္းလဲမွဳဟာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳကို အနည္းငယ္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြရဲ့ ခ်ည္ေႏွာင္ထားမွဳ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီး မလံုေလာက္မွဳမ်ားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို မလာၾကနဲ႔ဦးလို႔ ေျပာသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ေငြလဲႏွဳန္းကို ႏွဳန္းရွင္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းဟာ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ ႀကီးမားတဲ့ ေျပာင္းလဲမွဳတရပ္ျဖစ္ၿပီး ထို ေျပာင္းလဲမွဳကေန တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွဳအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကို စနစ္တက် လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ဟာ ေနာက္ အႏွစ္သံုး - ေလးဆယ္အတြင္းမွာ ျမန္မာေတြရဲ့ ေရႊႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ ေပၚထြန္းလာႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။
သတင္း - ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏွဳန္း - Apr 2 2012 05:45 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005