တုႏိႈင္း၍ မရေသာ ပီတိ တစံုတရာ (၂)
2020402 FFSS (RGN)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂) ရက္ (တနလၤာ) ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ လာအိုႏိုင္ငံ (ဗုဒၶဘာသာ လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ေလ့လာေသာ လာအို ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕) မွ (ေန႔လည္ ၁၂း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူက နာေရးကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ အမ်ားျပည္သူတို႔အေပၚ ကူညီေဖးမမွဳ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လိုက္လံ၍ အသင္းႀကီး၏ လႈပ္႐ွားလုပ္ေဆာင္မႈ ပံုရိပ္မ်ားအား ႐ွင္းလင္းျပသခဲ့ကာ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာသင္တန္းတြင္ သင္ၾကားေနေသာ သင္တန္းမ်ား၊ စာရင္းကိုင္ (LCCI) သင္တန္းခန္းမတြင္ သင္ၾကားမွဳမ်ားကို လိုက္လံ ျပသျခင္း၊ သုခအလင္းစာၾကည္႔တိုက္ကို လိုက္လံ ၾကည္႔႐ွဳ ေလ့လာျခင္း၊ နာေရးကူညီမွဳယာဥ္မ်ားအား လိုက္လံေလ့လာျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သုခအလင္းစာၾကည့္တိုက္ရွိ စာအုပ္ စာေပမ်ားကို လိုက္လံ ၾကည္႔႐ႈ ေလ့လာခဲ့ကာ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ အပူေဇာ္ခံထား႐ိွေသာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား ႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶစြယ္ေတာ္ပြားတဆူအား ဖူးေမွ်ာ္ကန္ေတာ့ခဲ့ၾကၿပီး အကၽြတ္အလြတ္ေစတီ တည္ထားကိုးကြယ္ရန္အတြက္ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ကာ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူအား ဗုဒၶစာေပစာအုပ္မ်ားကို ဓမၼဒါနအျဖစ္ ေပးအပ္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳေသာ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားအား လိုက္လံ ၾကည္႔႐ႈျခင္း ႏွင့္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္းတြင္ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားကို စိတ္၀င္တစား ေလ့လာ ၾကည္႔႐ႈခဲ့ၾကကာ နာေရးကူူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၊ ဒု ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ႏွင့္ အသင္းသား/သူမ်ားအား လာအိုဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွ မိမိတို႔သည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေကာင္းသတင္းမ်ားကို ၾကားသိရ၍ လာေရာက္ေလ့လာမွဳ ျပဳလုပ္လိုသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုမွ မိမိတို႔၏ ဆႏၵမ်ား ျပည္႔၀ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၀မ္းသာအားရ ေျပာဆို ႏႈတ္ဆက္ကာ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လာအိုဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္သည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ျဗဟၼာစိုရ္ တရားေလးပါး လက္ကိုင္ျပဳ က်င့္သံုးေနေသာ ျမတ္စြာဘုရား ႏွစ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ျမတ္ဗုဒၶ၏ သားေတာ္မ်ားမွ လာေရာက္ ခ်ီးျမွင့္ အားေပးျခင္းကို ခံခဲ့ရကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္၀ယ္ တုႏိႈင္း၍ မရေသာ ပီတိတစံုတရာကို ခံစားမိပါေတာ့သည္။
2020402 FFSS (RGN)

2020402 FFSS (RGN)

2020402 FFSS (RGN)

2020402 FFSS (RGN)

2020402 FFSS (RGN)

2020402 FFSS (RGN)

2020402 FFSS (RGN)

2020402 FFSS (RGN)

2020402 FFSS (RGN)

2020402 FFSS (RGN)

ဓါတ္ပံုသတင္း - နာေရး ကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) - Apr 2 2012 05:45 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005