လူငယ္ကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳ ခ်ိတ္ဆက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ
20120402 Youth Network

ေက်ာင္းသားသမဂၢေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဒီၿငိမ္းလင္း

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၂ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က လူငယ္ကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳ ခ်ိတ္ဆက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ရာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား မင္းကိုႏိုင္၊ စာေရးဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္၊ ေက်ာင္းသားအေရး လွဳပ္ရွားသူ ထြန္းျမင့္ေအာင္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္သူ ဒီၿငိမ္းလင္း အပါအ၀င္ လူငယ္ကြန္ရက္ဆိုင္ရာ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ စိတ္၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကကာ လူငယ္ကြန္ရက္မ်ား စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ စိတ္၀င္တစား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
20120402 Youth Network

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား မင္းကိုႏိုင္

20120402 Youth Network

စာေရးဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္

20120402 Youth Network

ေက်ာင္းသား လွဳပ္ရွားမွဳ ဦးေဆာင္သူ ထြန္းျမင့္ေအာင္

ဓါတ္ပံုသတင္း - လူငယ္ကြန္ရက္ - Apr 2 2012 03:46 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005