ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အႏုိင္ရႏိုင္မလား
20120401 Mingalartaungnyunt Election

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္က မဲရံုတခု

ေနာက္ဆံုးရရွိတဲ့ သတင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အႏိုင္ရဖို႔ မေရမရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ အားနည္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွာကလည္း ၀င္ေရာက္ အေရြးခံသူမ်ားတဲ့အတြက္ မဲ ျပန္႔သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားက ယေန႔ျမန္မာကို ေျပာျပပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) နဲ႔ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေျခအေန ေကာင္းေၾကာင္း၊ သံုးခြနဲ႔ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္မ်ားက အေျခအေနမ်ားကို မသိရေသးေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း ခန္႔မွန္းသတင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲကို ယခင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲေဟာင္း ဦးခင္ညြန္႔နဲ႔ မိသားစု မဲေပးခဲ့ရာ ဦးခင္ညြန္႔နဲ႔ သူ႔ရဲ့သားကေတာ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ရုပ္ရွင္မင္းသား ဦးေက်ာ္သူနဲ႔ ဇနီး ေဒၚေရႊဇီးကြက္တို႔လည္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ အထင္ကရ လူသိမ်ားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနနဲ႔ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ကာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲေပးခဲ့ၾကတဲ့ မရမ္းကုန္း မဲဆႏၵနယ္ဟာ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံုမ်ား၊ တပ္မေတာ္သား မိသားစုမ်ား ေနထိုင္တဲ့ ရပ္ကြက္မ်ား ပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္နယ္အတြင္းကို အမ်ိဳးသားး ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္ မဲဆြယ္ဖို႔ ခက္ခဲေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ အႀကီးအကဲမ်ားအေနနဲ႔ အရာရွိ အရာခံ အၾကပ္တပ္သားမ်ားနဲ႔ မိသားစုမ်ားရဲ့ ဆႏၵမဲမ်ားကို လြယ္လင့္တကူ ရယူႏိုင္တယ္ဆိုတာ အမ်ား သိေနၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ တပ္မိသားစုမ်ားရဲ့ မဲမ်ားကို ႀကိဳတင္မဲ အေနနဲ႔ ရယူကာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို မဲေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနတြင္ ရွိေနျခင္း၊ မဲေပးသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိသတင္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခံရႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေနတယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္မဲမ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ (ႀကံ့ဖြတ္ပါတီ) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုသာ ေပးထားတဲ့ မဲ မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေပးထားတဲ့ မဲမ်ား ျဖစ္ပါက အေျခအေန ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။

ကနဦးသတင္းမ်ားအရ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္က မဲရံုအခ်ိဳ႕တြင္ ႀကံ့ဖြတ္ပါတီအတြက္ မဲထည့္ထားသူ ဦးေရ မ်ားျပားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္က ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ တြင္ မဲရံုေပါင္း ၆၈ ရံု ရွိၿပီး မဲေပးရမယ့္သူ တသိန္း ႏွစ္ေထာင္ ရွိကာ ပါတီ ငါးပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တကယ္လို႔ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေျခအေန မေကာင္းႏိုင္ပါက ႀကံ့ဇြတ္ပါတီကို ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီ ေလးပါတီက ၀ိုင္းၿပိဳင္သလို ျဖစ္တဲ့အတြက္ မဲမ်ား ျပန္႔သြားတာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို မဲဆႏၵနယ္က ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ဦးသုေ၀ဟာလည္း လူသိမ်ားသူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အႀကိဳ မဲဆြယ္မွဳ အေနအထားအရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တခဲနက္ ေထာက္ခံအားေပးထားတာကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ အဆံုးသတ္ အေျဖကေတာ့ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းက လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအနက္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ေကာ့မွဴး မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာေတာ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရလိမ့္မယ္လို႔ ေလ့လာသူမ်ားက ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မဲဆြယ္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ ေဟာေျပာခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း က်င္းပခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားအနက္ လူဦးေရ အမ်ားဆံုးပြဲတခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူမ်ားရဲ့ ေထာက္ခံမွဳကို အံ့မခန္းဘြယ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္မွာ အႏိုင္ရႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ ျဖစ္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသမာမွဳ ရွိ၊ မရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္း ႀကီးၾကပ္တဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အႏိုင္ရႏိုင္တယ္လို႔ အမ်ားက ထင္ေၾကးေပးၾကပါတယ္။ ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္က သတင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ၀ါးသခၤေက်းရြာရွိ တပ္နယ္ မဲဆႏၵနယ္တခုမွာ မဲစာရင္း ပိတ္ၾကၿပီး မဲ ေရတြက္ၾကရာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မဲ အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ မဲ ေရတြက္ၾကကာ သက္ဆိုင္သူမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ မဲရံုမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ေဒသဆိုင္ရာ တပ္မွဴးကေတာ္က မဲပံုးကို ယူသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယင္း အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထိုေဒသရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တာ၀န္ခံက “အဲဒါ ေလကာတပ္က ဗ်။ တပ္အမွတ္က ၂၀၁၈။ အျဖစ္အပ်က္က ဒီလို ခင္ဗ်။ အဲဒီတပ္မွာ မဲက ေစာေစာစီးစီး ၿပီးတယ္။ ၿပီးေတာ့ မဲရံုမွဴးက မဲရံုကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေခၚတယ္။ မဲကို အားလံုးခ်ၿပီး ေရတယ္။ ေရလည္း ေရၿပီးေရာ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အားလံုး လက္မွတ္ထိုးပါ တဲ့။ လက္မွတ္ထုိးလိုက္ရတယ္။ လက္မွတ္ထိုးလည္း ၿပီးေရာ မဲပံုးကို သူ ယူသြားတယ္ ခင္ဗ်။ ယူသြားတဲ့သူက အဲဒီတပ္ရဲ့ တပ္ရင္းမွဴးကေတာ္လည္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမဲရံုက မဲရံုမွဴးလည္း ျဖစ္တယ္ ခင္ဗ်“ လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ အဲဒီလို ယူသြားတာလဲဆိုတာေတာ့ မသိၾကရေသးသလို ဘယ္ေရာက္ေနသလဲဆိုတာကိုလည္း မသိၾကေသးေၾကာင္း၊ ယူသြားတာကေတာ့ တိတိက်က် သတင္းရေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေဒသဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံက ယေန႔ျမန္မာကို ေျပာပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ကို ညအိပ္ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရန္ကုန္ ေနအိမ္ကို ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲ မသမာမွဳမ်ားေၾကာင့္ ေဒါသအနည္းငယ္ ထြက္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးသတင္းအရ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ေရေက်ာ္ေက်းရြာအုပ္စု၏ မဲရုံအမွတ္ (၁) ျဖစ္ေသာ ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာတြင္ မဲစာရင္းအၿပီးသတ္ ေရြးတြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ၃၁၄ မဲ၊ ႀကံ့ဖြတ္ပါတီ - ၁၆ မဲ၊ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းေရးပါတီ - ၁မဲ၊ ပယ္မဲ ၈ မဲ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေရေက်ာ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ မဲရုံငါးရုံ ရွိတဲ့အနက္ မဲရုံ (၁) ျဖစ္တဲ့ ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာနဲ႔ မဲရုံ (၅) ျဖစ္တဲ့ ေနာင္လုံေက်းရြာ ႏွစ္ရြာစလုံး၌ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိေနပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္း သံုးခြနဲ႔ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္က သတင္းမ်ားကေတာ့ အခု သတင္းေရးတဲ့အခ်ိန္အထိ ရရွိျခင္း မရွိေသးေပမယ့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏိုင္ေျခ ရွိတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

(အခုသတင္းကို အယ္ဒီတာ ျမင့္လွိဳင္က ဒီမိုေ၀ယံနဲ႔ ဒီမိုေကာင္းကင္တို႔ ေပးပို႔တဲ့ သတင္းမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ကာ ေရးသားထားပါတယ္။)
20120401 Mingalartaungnyunt Election

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) က ဦးသုေ၀အား သတင္းသမားမ်ားက ေမးျမန္းစဥ္

20120401 Mingalartaungnyunt Election

သတင္း - ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရန္ကုန္တိုင္း - Apr 1 2012 06:31 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005