ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လာေရာက္ ေတြ႕ဆံု
20120219_AVDASSK

ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ထိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အဘီစစ္ ေ၀ခ်ာခ်ိ၀ (Abhisit Vejjajiva) ဟာ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၂၀၁၂၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထို ေတြ႕ဆံုပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး ေျပာင္းလဲမွဳ အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမွဳ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ဖလွယ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထို ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ အဘီစစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား “ထိုင္း အစုိးရနဲ႔ ျပည္သူမ်ား၊ အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္လာမွဳကို ျမင္ေတြ႕လိုေၾကာင္း၊ ဦးတည္ခ်က္တခုနဲ႔ ေျပာင္းလဲေနတာကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရပါေၾကာင္း“ အစရွိသျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သတင္းေထာက္မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အဘီစစ္က အေျခအေနမ်ား လံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရတဲ့အခ်ိန္ေရာက္မွ ထိုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္မ်ားအား ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားတဲ့ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယူေကႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့တဲ့ အဘီစစ္ ေ၀ခ်ာခ်ိ၀ (Abhisit Vejjajiva) ဟာ ထိုင္း အတိုက္အခံပါတီျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ့ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ၿပီး တာ့စင္ရွင္နာ၀ပ္လြန္ကာလတြင္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္း ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့အေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ားနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ဆက္ဆံမွဳ ရွိတဲ့ ပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။
20120219_AVDASSK

20120219_AVDASSK

ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္

ဓါတ္ပံုသတင္း - အဘီစစ္ ေ၀ခ်ာခ်ိ၀ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ - Feb 19 2012 04:28 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005