မ်ိဳးဆက္သစ္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေလးမ်ား (၁)
20120331 FFSS (RGN)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္ သို႔ အမွတ္ (၄၁၁)၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း႐ိွေသာ ဧမာေႏြလ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၇၅) ဦးသည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အား လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေ႐ႊဇီးကြက္အား ဧမာေႏြလ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ရာ (၁၃၊ ၁၁၊ ၂၀၁၁) ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူအား ေဒါက္တာဘြဲ႕ (D.H.S.S – Doctor of Humane Social Services)၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေ႐ႊဇီးကြက္အား (M.H.S.S – Master of Humane Social Services)ဘြဲ႕တို႔အား အသီးသီး ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးမေ႐ြး၊ ဘာသာမေ႐ြး ကူညီ မ,စတတ္တ့ဲ လူပုဂိၢဳလ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္သူကို ေပးအပ္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း ဧမာေႏြလ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ႀကီး၏ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးေပါလ္ အက္(ဖ္) ဂၽြန္(စ္) က အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သို႔ လာေရာက္ၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ဧမာေႏြလႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ႀကီး၏ ဆရာ/မ မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ‘Love Your Christ With All Your Life’ အမည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သင္တန္းက ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အမ်ားစုမွာ ကရင္လူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၿပီး အနည္းစုမွာ ဗုဒၶဘာသာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းေတာ္မွ ဆရာမတဦးက ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဧမာေႏြလႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ လာေရာက္ေလ့လာၾကေသာ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူ၊ ကေလးငယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၇၅) ဦးအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လိုက္လံ၍ အသင္းႀကီး၏ လႈပ္႐ွား လုပ္ေဆာင္မွဳ ပံုရိပ္မ်ားအား ႐ွင္းလင္းျပသျခင္း၊ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာ သင္ၾကား ျပသေနေသာ သင္တန္းမ်ားကို လိုက္လံျပသျခင္း၊ သုခအလင္းစာၾကည္႔တိုက္ကို လိုက္လံၾကည္႔႐ွဳ ေလ့လာျခင္း၊ နာေရးကူညီမႈယာဥ္မ်ားအား လိုက္လံေလ့လာျခင္းႏွင့္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္းအားလည္း လိုက္လံ ျပသေပးခဲ့ရာ တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားတို႔သည္ စိတ္ပါ၀င္စားစြာျဖင့္ ေလ့လာမွတ္သား မွတ္တမ္းတင္မွဳမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ သုခအလင္းစာၾကည့္တိုက္ရွိ စာအုပ္စာေပမ်ားကို အထူး ႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာက်သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္တကြ ဧမာေႏြလအသင္းေတာ္မွ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္အတူ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၊ ဇနီးေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္တို႔ႏွင့္ အမွတ္တရ စုေပါင္း ဓါတ္ပံု ႐ိုက္ကာ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ဇနီးေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္တို႔က လာေရာက္ ေလ့လာၾကေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားအား အမွတ္တရအျဖစ္ F. F. S. S တီ႐ွပ္မ်ားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့ကာ ကေလးငယ္မ်ားကလည္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သကာ ျပန္လည္၍ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္တခ်ိန္ တိုင္းျပည္၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာၾကမည့္ တိုင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္ဓါတ္သည္ ပရဟိတ လူမႈေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စသည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ား၊ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ေပးဆပ္မွဳမ်ားကို ႏုငယ္ေသာႏွလံုးသားတို႔တြင္ အစဥ္ထာ၀ရ ကိန္း၀ပ္သြားေစမွတို႔သည္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္မွဳ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳ၊ သာယာ၀ေျပာမွဳတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အတိတ္နိမိတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
20120331 FFSS (RGN)

20120331 FFSS (RGN)

20120331 FFSS (RGN)

20120331 FFSS (RGN)

20120331 FFSS (RGN)

20120331 FFSS (RGN)

20120331 FFSS (RGN)

20120331 FFSS (RGN)

20120331 FFSS (RGN)

20120331 FFSS (RGN)

20120331 FFSS (RGN)

ဓါတ္ပံုသတင္း - နာေရး ကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) - Mar 31 2012 05:32 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005