ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေမာင္ငံရပ္ကြက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုး ဖြင့္လွစ္ပြဲ
20120329 NLD (Maw La Myaine)

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားဟာ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသလို အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္က ရံုးခြဲေတြ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ဖိုကိုလည္း ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ ရံုးခြဲေတြ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႕တဲ့ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားရဲ့ ရံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ဖို႔ဟာလည္း အေရးႀကီးတဲ့နည္းတူ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မြန္ျပည္နယ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားဟာ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ငံရပ္ကြက္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုး ဖြင့္ပြဲကို ၂၀၁၂ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက အဆိုပါ ရံုးေရွ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္နယ္နဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရံုးခန္းသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ကာ အဖြင့္အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။
20120329 NLD (Maw La Myaine)

20120329 NLD (Maw La Myaine)

20120329 NLD (Maw La Myaine)

20120329 NLD (Maw La Myaine)

20120329 NLD (Maw La Myaine)

20120329 NLD (Maw La Myaine)

20120329 NLD (Maw La Myaine)

20120329 NLD (Maw La Myaine)

ဓါတ္ပံုသတင္း - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေမာင္ငံရပ္ - Mar 29 2012 03:35 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005