နယူးေဒလီက စနစ္ဆိုးနဲ႔ စစ္ဂ်ိဳး ခြာ စို႔ သႀကၤန္သံခ်ပ္
20120328 Delhi Thangyat

အိႏၵိယႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ ၂၀၁၂ သႀကၤန္သံခ်ပ္အစီအစဥ္အျဖစ္ စနစ္ဆိုးနဲ႔ စစ္ဂ်ိဳး ခြာစို႔ သႀကၤန္သံခ်ပ္မ်ားကို ၂၀၁၂ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က နယူးေဒလီရွိ မက္က္စ္ (Max) စတူဒီယိုမွာ အသံသြင္းယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို သံခ်ပ္မ်ားကို အဖြဲ႕သားမ်ား စုေပါင္း ေရးသားၾကတာ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္မဲေက်ာ္ႀကီးက စီစဥ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျမန္မာ့အေရး အေျခအေနမ်ားကို အေျခခံၿပီး သႀကၤန္သံခ်ပ္မ်ားကို ျမန္မာ့ရိုးရာမပ်က္ ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိရာ ဒီႏွစ္မွာ ၁၄ ႏွစ္ေျမာက္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ သံခ်ပ္မ်ားတြင္ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ထားသလို မီဒီယာဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပည္ပမီဒီယာမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္း သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း ကိစၥမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း သံခ်ပ္ထိုးၾကပါတယ္။ သံခ်ပ္မ်ား အသံသြင္းယူမွဳ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ကာ မၾကာမီကာလအတြင္း (ျဖစ္ႏိုင္ပါက ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔အမွီ) ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
20120328 Delhi Thangyat

20120328 Delhi Thangyat

20120328 Delhi Thangyat

20120328 Delhi Thangyat

20120328 Delhi Thangyat

20120328 Delhi Thangyat

20120328 Delhi Thangyat

20120328 Delhi Thangyat

20120328 Delhi Thangyat

20120328 Delhi Thangyat

ဓါတ္ပံုသတင္း - အိႏၵိယ နယူးေဒလီ သံခ်ပ္ - Mar 28 2012 09:03 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005