ျမန္မာျပည္သြားလိုသူမ်ား အြန္လိုင္းမွ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့မယ္
20120319 E Visa - Burma

http://www.myanmarevisa.gov.mm/

ျမန္မာျပည္ကို ခရီးသြားဗီဇာနဲ႔ အလည္အပတ္ သြားေရာက္မယ့္သူမ်ားအတြက္ လာမယ့္ ဧၿပီလမွ စတင္ကာ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အြန္လိုင္းက ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနနဲ႔ လာမယ့္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အလဲဗဲန္းမီဒီယာ (http://www.weeklyeleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12849:---e-visa-----&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112) တြင္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ေဖာ္ျပထားၿပီး အြန္လိုင္းဗီဇာအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ (http://www.facebook.com/pages/Myanmareasenet/270445326354301) မွာေတာ့ ဧၿပီ ဒုတိယပတ္မွ စတင္ကာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မယ္လို႔ ေရးထားပါတယ္။ ထို သတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗီဇာေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ (http://www.myanmarevisa.gov.mm/) တြင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ တယ္လီဖုန္းအမွတ္မ်ားကို ၂၀၁၂ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ၾကည့္ရာမွာေတာ့ ဆက္သြယ္လို႔ မရခဲ့ပါဘူး။

ျမန္မာျပည္ကို သြားေရာက္မယ့္ ခရီးသြားမ်ားအေနနဲ႔ အြန္လိုင္းမွ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့ အလဲဗဲန္းမီဒီယာသတင္းတြင္ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ စမ္းသပ္ကာလအေနနဲ႔ စတင္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနနဲ႔ http://www.myanmarevisa.gov.mm/ က သက္ဆိုင္ရာ ပံုစံတြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ၿပီး ဓါတ္ပံုကိုပါ တပါတည္း တင္သြင္းကာ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့ ဗီဇာ အမ်ိဳးအစားကေတာ့ ခရီးသြားဗီဇာ (Tourist Visa) တမ်ိဳးထည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗီဇာေၾကးကို ခရက္ဒစ္ကဒ္ (သို႔) Paypal နဲ႔ ေပးေခ်ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဗီဇာ ရ၊ မရကို သက္ဆိုင္ရာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပမွာ ျဖစ္သလို အီးေမးလ္နဲ႔လည္း အေၾကာင္းၾကားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း http://www.myanmarevisa.gov.mm/faqs.html တြင္ ေရးသားထားပါတယ္။ ဗီဇာခ ေပးသြင္းေငြကိုေတာ့ ဗီဇာ ရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ ျပန္အမ္းမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဗီဇာ ရရွိသူမ်ားအေနနဲ႔ အီးေမးလ္က တဆင့္ ရရွိတဲ့ ဗီဇာ ရရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကို ပံုႏွိပ္ကာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္အ၀င္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ လူ၀င္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးဌာနကို ျပသပါက ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူထံက အခ်က္အလက္ေတြ ရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔အထိ ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း http://www.myanmarevisa.gov.mm/faqs.html တြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားမွဳအဆင့္အဆင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပထားတဲ့ http://www.myanmarevisa.gov.mm/howtoapply.html မွာ ေလွ်ာက္ထားၿပီးေနာက္ ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ လက္ခံရရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားတဲ့ အီးေမးလ္နဲ႔တကြ ေလွ်ာက္လႊာတင္တဲ့ နံပါတ္တခု ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့ ရက္ ၂ - ၃ ရက္ ၾကာတဲ့အခါ အတည္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ရရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ၂ ရက္မွ ၂ ပတ္အတြင္း ဗီဇာ ရ၊ မရ သိႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ အခု သတင္းေရးသားခ်ိန္အထိ ဗီဇာေၾကး မည္ေရြ႕မည္မွ် ေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ ေဖာ္ျပထားတာ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္ဖြားမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ကို အလည္အပတ္ ျပန္ေလ့ရွိၾကရာ အခုလို အြန္လိုင္းကေန ဗီဇာ ေလွ်ာက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အရင္ကလို ျမန္မာသံရံုးကို သြားေရာက္ဖို႔ မလိုအပ္တဲ့အတြက္ ပိုမို လြယ္ကူ အဆင္ေျပႏိုင္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္အတြင္းက ေတြ႕ခဲ့တဲ့ နယူးေယာက္ေန ျမန္မာတဦးက အလြတ္သေဘာ စကားေျပာဆိုစဥ္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ http://www.myanmarevisa.gov.mm/ ဟာ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ တခုထည္းေသာ အြန္လိုင္း ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ၿပီး အြန္လိုင္းဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ကိစၥမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး MYANMAR EASE NET CO.,LTD. ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
သတင္း - ျမန္မာျပည္ ခရီးသြား အြန္လိုင္းဗီဇာ - Mar 19 2012 07:26 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005