Top Advertisement
ရုိးရာ ပန္းပညာရွင္မ်ား အစည္းအရုံးသို႔ လို႔ ဆိုတဲ့ ပန္းခ်ီ အႏုပညာရွင္မ်ား
The Rays of Light Journal No. 697, Page 9

အလင္းတန္းဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ ၆၉၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၉ မွ

ရိုးရာပန္းပညာရွင္မ်ား အစည္းအရုံးအား စစ္မွန္တဲဲ့ အမ်ားဆႏၵနဲ႔အညီ အသစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိ အမွဳေဆာင္မ်ားရဲ့ ဗဟိုဦးစီးစနစ္နဲ႔ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနမွဳမ်ားကို တားဆီး ကန္႔ကြက္တဲ့ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ားရဲ့ တင္ျပေတာင္းဆိုမွဳမ်ားကို အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳ ေကာ္မတီနဲ႔ ၀န္ၾကီး၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ ၀န္ၾကီးဌာနကို လိပ္မူ ေပးပို႔ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုလို ျပဳလုပ္ရျခင္းဟာ အဓိကအေနနဲ႔ စုံညီ အစည္းအေ၀း ပုံသဏၭာန္ မဟုတ္ဘဲ အစည္းအရုံး၀င္ အမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ညီလာခံၾကီးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ညီလာခံၾကီးမွာ တင္ျပရန္ လိုအပ္တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ ရွင္းလင္း ထုတ္ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အလိုက္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား သိကၡာရွိစြာ ေပၚထြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစုိးရ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕နဲ႔ စစ္ေဆးျပီး ထုတ္ျပန္မွဳကို ဦးစြာ ျပဳလုပ္ေပးရန္ဆိုတဲ့ အခ်က္ ၂ ခ်က္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ပန္းခ်ီျမတ္ေအာင္၊ ပန္းခ်ီေဇာ္မင္း၊ စိန္ေအာင္၊ မ်ဳိးျမင့္ေလးတို႔က ဆုိပါတယ္။

လက္ရွိ ရုိးရာပန္းပညာရွင္မ်ား အစည္းအရုံးကို အသစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရတဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးလည္း ပန္းခ်ီေဇာ္မင္းက ”သူတို႔ အခု လုပ္လာတဲ့ အႏွစ္ ၂၀ သက္တမ္းမွာ လူအေျပာင္းအလဲ တခုမွ မလုပ္ဘူး။ ေနာက္တခ်က္က ေငြစာရင္းရွင္တမ္းကိုလည္း တႀကိမ္တခါမွ မလုပ္ခဲ့ဘူး။ အဓိကအခ်က္ အဲဒါပါပဲ။ ဒီ အစည္းအရုံးၾကီးအေပၚ တကယ္ ေစတနာရွိျပီး တကယ္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ တကယ့္ ပညာရွင္ေတြ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တာပါ။ လူငယ္ထဲမွာဆိုရင္လည္း တကယ္ လက္ရာေကာင္းျပီး အဆင့္ရွိတဲ့ သူမ်ဳိး ျဖစ္ရမယ္။ လူၾကီးပိုင္းထဲမွာဆိုရင္လည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ဒီပုံစံအတိုင္း ျဖစ္ဖို႔ပဲ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္က အစုိးရစာရင္းစစ္အဖြဲ႕နဲ႔ လုပ္ခ်င္တာပါ။ ျပီးေတာ့ ညီလာခံဆိုတာက တတိုင္းျပည္လုံးမွာ ရွိတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ လုပ္ဖို႔ လိုခ်င္တာပါ။ အခုေတာ့ သူတို႔က အဲဒီလို မလုပ္ဘဲနဲ႔ ျမိဳ႔နယ္အဆင့္က သူတို႔ ေခါင္းေခါက္ ေရြးထားတဲ့သူေတြကိုပဲ ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ လုပ္ၾကမယ္ဆိုလို႔ အဲဒါကို ကန္႔ကြက္ခ်င္တာပါ။ တရား နည္းလမ္းက်ျပီး ဒီမိုကေရစီက်က် အားလုံးက မဲေပးေရြးခ်ယ္တဲ့ ပုံစံနဲ႔ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းတာကို လိုခ်င္တာပါ” လို႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုိးရာ ပန္းပညာရွင္မ်ား၊ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ားနဲ႔ အစည္းအရုံး အလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ားအတြင္း တဦးနဲ႔ တဦး ထင္ေယာင္ထင္မွား အျမင္လြဲမွားတဲ့ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး အသုံးစရိတ္မ်ားကို အစုိးရ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ကေနျပီး အျမန္ဆုံး စစ္ေဆးေပးေရးအတြက္ ပန္းခ်ီ ပညာရွင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ခန္႔က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ေန႔က ၀ိုင္း၀န္း ေထာက္ခံျပီး စာမ်ားကို ေပးပို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ပန္းခ်ီ - ပန္းခ်ီ အႏုပညာရွင္မ်ား ရုိးရာ ပန္းပညာရွင္မ်ား အစည္းအရုံး - Mar 20 2012 09:51 AM EST
EntertainmentPage
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005