ျပင္ဆင္ျခင္း အႏုုပညာ

ရုုပ္ကုုိသာ ျပင္ စိတ္ မျပင္
ရုုပ္သြင္သာ လွ စိတ္ မလွ

စိိတ္ကုုိလည္း ျပင္ ရုုပ္လည္း ျပင္
ျပင္ဆင္တုုိင္းရ ျပဳတုုိင္း လွ
သုုခနိဗၺာန္ တုုိင္လိမ့္မယ္

Three stages of life

1. Children and teenagers
Have energy
Have time
But no money

2. Adults
Have energy
Have money
But no time

3. Elderly people
Have money
Have time
But no energy

ကေလးအရြယ္နဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔မွာ ခြန္အားေတြ ရွိတယ္၊ အခ်ိန္လည္း ရွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေငြေတာ့ မရွိဘူး။

သက္လတ္မ်ားမွာေတာ့ ခြန္အား ရွိတယ္၊ ေငြ ရွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ မရွိဘူး။ (ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္စ လုုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ခ်ိန္ကစၿပီး ပင္စင္စားခ်ိန္ ေျခာက္ဆယ့္ငါးဝန္းက်င္ေလာက္ အရြယ္မ်ားလုိ႔ အၾကမ္းစား သတ္မွတ္ႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။)

သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားမွာေတာ့ ေငြ ရွိတယ္၊ အခ်ိန္ ရွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အားအင္ေတာ့ မရွိၾကေတာ့ဘူး - တဲ့။

အီးေမးလ္ကေန ေရာက္လာတဲ့ ဒီစာေလးက အမ်ားစုုေသာသူေတြရဲ့ဘဝနဲ႔ ထပ္တူျဖစ္မယ့္စာေလးပဲဆုိၿပီး ႏွစ္သက္ သေဘာက်မိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘဝဆုုိတာ ျပည့္စုုံတယ္ရယ္လုုိ႔ မရွိဘူး။ လုုိအပ္ခ်က္တခုေတာ့ အၿမဲ ရွိေနတာပဲလုိ႔ ေျပာလုုိတာမ်ား ျဖစ္ေလမလားလုိ႔လည္း ေတြးမိတယ္။

ခြန္အားေတြ အခ်ိန္ေတြ ရွိေပမယ့္လည္း ေငြ မရွိလွ်င္ျဖင့္ ဘာမွလုုပ္လုိ႔ မျဖစ္ႏုုိင္ဘူးဆုုိတဲ့ ကေလးငယ္ဘဝကုုိ ညႊန္းၿပီး ေငြရဲ့တန္ဖုိးႀကီးမွဳကုုိ မီးေမာင္းထုိးျပလုုိိတာလား။ ခြန္အားေတြ ေငြေၾကးေတြ ရွိေပမယ့္လည္း မ်ားျပား လြန္းလွတဲ့ အလုုပ္တာဝန္ေတြၾကားမွာ ရွားပါးလြန္းလွတဲ့ အခ်ိန္ျပႆနာေၾကာင့္ ရွိတဲ့ခြန္အားနဲ႔ ေငြေၾကးကုိေတာင္ စနစ္တက် မသုံးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနတဲ့ ေခတ္ကာလရဲ့ လူမွဳဘဝ သရုုပ္သဏၭာန္ကုုိ ညြန္ျပ လုိတာလား။ အခ်ိန္ေတြ ေငြေတြ ရွိေပမယ့္လည္း ကုုိယ့္ေျခကုုိယ့္လက္ကုိမွ မသယ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အားအင္ ခ်ည့္နဲ႔ေနတဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အုိဘဝကုုိ မီးေမာင္ထုိးျပၿပီး သတိ သံေဝ ယူေစခ်င္လုုိ႔မ်ား ဒီစာေလးကုုိ ေရးျပလုိက္တာေလလား။ တကယ့္ အေျဖမွန္ကုုိေတာ့ ဒီစာေလးကုုိ ေရးလုိက္တဲ့သူကုုိယ္တုိင္မွသာလွ်င္ပဲ သိေပလိမ့္မယ္။

စာေလးကုိ ဖတ္မိၿပီး ဒီစာေလးက ေျပာျပတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ကုုိယ့္ဘဝကုိ ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္မိတယ္။ လက္ရွိ ပ်မ္းမွ် လူ႔သက္တမ္းအရဆုိလွ်င္ ကုုိယ့္အသက္က နံပတ္ ၂ အဆင့္မွာပါတယ္လုိ႔ ေျပာရမယ့္ အရြယ္။ ခြန္အား ရွိတယ္၊ ေငြ ရွိတယ္၊ အခ်ိန္္ မရွိဘူးဆုိတဲ့ အရြယ္ထဲမွာ ေပါ့။ သုုိ႔ေပမယ့္ ကုုိယ့္ဘဝရဲ့ပုုံစံကုုိက သာမန္လူသားေတြလုုိ ေလာကီဘဝထဲမွာ ေနထုိင္ၿပီး ေလာကလူမွဳတာဝန္ေတြနဲ႔ လုံးေထြးေနတဲ့ ပုံစံမဟုတ္လုိ႔ အထက္က စာထဲကလုုိ အရြယ္သုုံးပါးရဲ့ ဒုတိယအဆင့္းမ်ိဳးနဲ႔ ထပ္တူအက်ႀကီးေတာ့လည္း မဟုုတ္ပါဘူး။ တကယ္တမ္း ထပ္တူက်လုုိ႔လည္း သင့္ေတာ္မယ္ မဟုုတ္ပါဘူး။

ကုုိယ္က စာထဲကလုုိ Have energy - အင္အားအျပည့္အဝ ရွိတဲ့ အားေကာင္းေမာင္းသန္တဦးလုုိ႔ မဆုုိႏုုိင္လွ်င္ေတာင္ လုုပ္ႏုုိင္ကုုိင္ႏုုိင္တဲ့ ခြန္အားေတာ့ အေတာ္အတန္ ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီအခ်က္ ရာႏႈန္းျပည့္ မဟုုတ္ေတာင္ ရာခုုိ္င္ႏႈန္း ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ကုုိးဆယ္ေလာက္ မွန္တယ္လုုိ႔ ေျပာႏုုိင္တယ္။ ဒုုတိယအရြယ္မွာ Have money - တဲ့။ သီးသန္႔ဝင္ေငြရေအာင္ ရွာေဖြေနသူတဦး မဟုုတ္လုုိ႔ ေငြေၾကးခ်မ္းသာတဲ့သူတဦးေတာ့ မဟုုတ္ဘူး။ သုုိ႔ေပမယ့္ အားေပးေထာက္ပံ့သူမ်ားရဲ့ ေစတနာစြမ္းအားေၾကာင့္ ကုိယ္ လုပ္ခ်င္တဲ့အရာ၊ ဝါသနာပါတဲ့အရာ နည္းနည္းပါးပါးကုုိ လုုပ္ႏိုုင္ေလာက္ေအာင္ေတာ့ ေျပလည္သူတဦးလို႔ ဆုုိႏုုိင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီအခ်က္လည္း ခုနစ္ဆယ့္ငါးရာႏႈန္္းေလာက္ မွန္တယ္လုိ႔ ေျပာႏုုိင္မယ္ ထင္တယ္။

But no time – အခ်ိန္မရွိဘူးလုုိ႔ ဆုုိရေအာင္ေတာ့ busy - ေနသူ၊ အလုုပ္ရွဳပ္ေနသူတဦးေတာ့ မဟုုတ္ပါဘူး။ တခါတေလ ႀကဳံေတာင့္ႀကဳံခဲ တခ်ိန္တည္းမွာ လုုပ္ကုုိင္ရမည့္ အလုုပ္ႏွစ္မ်ိဳး၊ သုုံးမ်ိဳးရွိတတ္တာကလြဲလုုိ႔ အလုုပ္ရွဳပ္ေနတယ္ ဆုုိတာမ်ိဳး မရွိတတ္ပါဘူး။ အလုုပ္ မရွဳပ္သလုုိ အရွဳပ္ မလုုပ္ျဖစ္ေအာင္လည္း ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ႀကိဳး စားေနတတ္တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ But no time -ဆုိတဲ့ ဒီအခ်က္ကေတာ့ ကုုိယ္နဲ႔ကုုိက္တယ္လုုိ႔ ဆုုိႏုုိင္မယ္ မထင္ပါဘူး။ ေျပာရလ်င္ တခုခုကုုိ လုုပ္လိုလွ်င္ျဖင့္ လုုပ္ခြင့္သာေလာက္ေအာင္ အခ်ိန္္ လံုလုံေလာက္ေလာက္ရွိတယ္လုုိ႔ ေျပာႏုုိင္ပါတယ္။

Have energy - ခြန္အားရွိတဲ့ အရြယ္ ။ က်န္းမာေရးကလည္း စင္းလုုံးေခ်ာ အေကာင္းခ်ည္း မဆုုိသာေတာင္ နာမက်န္းျဖစ္ေနသူ တဦးေတာ့ မဟုုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ရွိေနတဲ့ ကာယခြန္အား၊ ဉာဏခြန္အား၊ ဒီခြန္အားေတြကုုိ ကုုိယ့္အတြက္ အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္မည့္အရာေတြမွာ အသုုံးခ်တတ္ဖုိ႔ လုိေပလိမ့္မယ္။ ခြန္အားေတြ ရွိပါလ်က္ကယ္နဲ႔ ရွိေနတဲ့ခြန္အားကုုိ အသုုံးမခ်ပါပဲ ဘဝရဲ့တတိယအရြယ္လုုိ႔ေျပာရမယ့္ ခြန္အားမဲ့အရြယ္ ေရာက္သြားမယ္ဆုုိလ်င္ အေတာ္ပင္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းေပလိမ့္မယ္။ ရွိေနတဲ့ ကုုိယ္ပုုိင္ခြန္အားေတြ ဆုုိတာက ကုုိယ္ အသုုံးခ်သည္ျဖစ္ေစ၊ အသုုံးမခ်ပဲ ေနသည္ပဲျဖစ္ေစ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုုိျဖစ္တဲ့ တတိယအရြယ္အထိ ပါလာႏုိင္မွာမ်ိဳးမွ မဟုုတ္တာ။ ပါလာႏိုင္တယ္ ဆုိေစဦး။ တတိယအရြယ္အထိ ကုုိယ့္သက္တမ္းက ရွည္ခ်င္မွလည္း ရွည္ႏုုိင္မွာ။ ကုိယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ၊ ကုိယ့္အသိထဲမွာ ကုိယ့္ေအာက္ ငယ္ရြယ္သူေတြ၊ ကုိယ္နဲ႔ တန္းတူရြယ္တူေတြ၊ ကုိယ့္ထက္ အနည္းငယ္မွ်ေလာက္သာပဲ ႀကီးရင့္သူေတြ ေသဆုုံးသြားခဲ့ၾကတာ နည္းတာမွ မဟုတ္ေတာ့တာ။ ကုိယ့္အလွည့္ ဘယ္ေတာ့ ေရာက္လာမယ္ဆုုိတာ ကုုိယ္ကုိယ္တုိင္ ႀကိဳတင္ သိႏိုင္တာမ်ိဳးမွလည္း မဟုုတ္တာ။

ခြန္အားဆုိတာမ်ိဳးက ကုုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မွဳကုိ အေျခခံၿပီးမွ ရလာႏုုိင္တဲ့ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳး မဟုုတ္လား။ ကုုိယ္ က်န္းမာေရး ေဖာက္ျပန္လုုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စိတ္က်န္းမာေရး မဟန္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ခုခုက ပုံမွန္မဟုုတ္ေတာ့ဘူးဆုိလ်င္ျဖင့္ ဘယ္မွာလာလုုိ႔ ခြန္အားျပည့္သူ၊ ခြန္အားရွိသူတဦးလုုိ႔ ဆုိႏုုိ္င္ပါေတာ့မလဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကုုိယ္ခြန္အား စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျပည့္ဝေကာင္းမြန္သူတဦး ျဖစ္ေစဖုုိ႔ ခြန္အားျပည့္မည့္အရာေတြကုုိ လုုပ္ဖုုိ႔ လုိေပလိမ့္မယ္။ ကုုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ဖုုိ႔ ျပဳျပင္ရမည့္အရာေတြ ျပဳျပင္ဖုုိ႔ လုိေပလိမ့္မယ္။ အက်ိဳးရလဒ္ေတြ ေကာင္းေစဖုုိ႔ အေၾကာင္းတရားေတြကုုိ ေကာင္းေအာင္လုုပ္ေပးဖုုိ႔ လုုိေပလိမ့္မယ္။

ကုုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးဆုုိတာ ကံရယ္၊ စိတ္ရယ္၊ ရာသီဥတုုရယ္၊ အစာအဟာရရယ္ကုုိ အေၾကာင္းခံၿပီး ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတယ္။ အက်ိဳးရလဒ္ ျဖစ္တဲ့တရားေတြ ေကာင္းလာေစဖုုိ႔၊ ရုုပ္ေကာင္း နာမ္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ေစဖုုိ႔၊ ကုုိယ္လည္း က်န္းမာ၊ စိတ္လည္း ခ်မ္းသာျဖစ္ႏုုိင္ေစဖုုိ႔ ကံေတြ ေကာင္းေအာင္၊ စိတ္ဓာတ္ေတြ ေကာင္းေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ရာသီဥတုအညီ သင့္တင့္ မွ်တေအာင္ ေနထုုိင္ဖုုိ႔၊ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းေကာင္း ျဖစ္ေစမယ့္ အစာအဟာရေတြကုုိ ေရြးခ်ယ္ကာ စားေသာက္ဖုိ႔ လုိေပလိမ့္မယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပါ။ အရြယ္သုုံးပါးထဲမွာ ဒုုတိယအရြယ္မွာက အခ်ိန္္မရွိဘူး ဆုုိေပမယ့္ ေရြးခ်ယ္ႏုုိင္ခြင့္မ်ားတဲ့ အရြယ္၊ လုုပ္ႏုုိင္စြမ္းအားေတြ အေကာင္းဆုံးအရြယ္ပဲ မဟုုတ္္လား။ ကေလးနဲ႔ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြမွာက သူ တုုိ႔မွာ မရွိတဲ့ေငြေၾကးကုုိ ရွိလာေအာင္ ဖန္တီးဖုုိ႔ အခြင့္အလမ္းက အလြန္နည္းပါးပါတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အုုိေတြ မွာလည္း သူတုုိ႔မွာ မရွိႏုုိ္င္ေတာ့တဲ့ ခြန္အားကုုိ ခြန္အားျပည့္ဝသူတစ္ဦးျဖစ္လာႏုုိင္ေစဖုုိ႔ ဖန္္တီးလုုိ႔ မရႏုုိင္ေတာ့ ပါဘူး။ သက္လတ္ေတြမွာက အခ်ိန္မရွိဘူးဆုုိေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္ကုုိ စနစ္တက် စီမံဖန္တီးကာ အရယူမယ္ဆုုိ လ်င္ ရႏုုိင္တဲ့အခြင့္အလမ္း ရွိပါတယ္။

ပထမအရြယ္ျဖစ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ ေငြေၾကး မရွိလုုိ႔၊ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးလုုိ႔ သူတုုိ႔ဘဝ တက္လမ္း ပိတ္ဆုုိ႔ေနတယ္ဆိုလွ်င္ အဲဒီ အပိတ္အဆုုိ႔ အတားအဆီးကုိ ဖယ္ရွားႏုုိင္ေအာင္၊ သူတုိ႔ေတြ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကတဲ့ လမ္းၾကမ္းၾကမ္းေတြ ေခ်ာေမြ႕သာယာ ျဖစ္လာေစေအာင္ အားေပး ေထာက္ပံ့ လုုပ္ၾကရမယ္ မဟုုတ္လား။ အလားတူပါ ပဲ၊ ခြန္အားမရွိတဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အုုိေတြ၊ ကုုိယ့္ေျခကုုိမွ ကုုိယ္ မ,မႏုုိင္၊ ကုုိယ့္လက္ကုုိယ္မွ ကုုိယ္ မခ်ီႏုုိင္ၾကတဲ့ အေနမ်ိဳးမွာ ကုုိယ့္မွာရွိေနတဲ့ ခြန္အားအခ်ိဳ႕ကုုိ သူတုိ႔ေတြအတြက္ မွ်တ ခြဲေဝၿပီး ဇရာအုိမ်ားရဲ့ ေနညိဳခ်ိန္ကုုိ ထိန္လင္း ဝင္းပ သာယာေအာင္၊ ၿငိမ္းေအး ခ်မ္းေျမ့ လွပေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ေပးဖုုိ႔ လုုိတယ္ မဟုုတ္လား။

မေရာက္တာၾကာတဲ့ ေမြးရပ္ေျမကုုိ အလည္ျပန္ေတာ့ ငယ္ဆရာေတာ္က ရြာျပန္လာတဲ့ သူ႔တပည့္ကုုိ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ ႀကိဳဆုုိပြဲ လုုပ္ပါတယ္။ ဆုုိင္ကယ္နဲ႔ ရြာသားေလးငါးဆယ္ေလာက္က ငါးမုုိင္ခန္႔ ေဝးကြာတဲ့ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးအထိ အေရာက္လာၿပီး ႀကိဳဆိုုၾကတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ႏုုိင္တဲ့ ကေလးငယ္မ်ားနဲ႔ သက္လတ္အရြယ္ တရာေက်ာ္ခန္႔ကေတာ့ တမုိင္ေလာက္ေဝးတဲ့ လမ္းဆုံတခုအထိ အေရာက္လာၿပီး ရြာျပန္ကုုိယ္ေတာ္ႀကီးကုုိ လာႀကိဳၾကတယ္။

ကုုိယ္ေတာ္ႀကီးလုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ညြန္းရတာက လာေရာက္ ႀကိဳဆုုိၾကတဲ့ ဒီ ရာေက်ာ္မွ်ေလာက္သူေတြထဲမွာ ကုုိယ့္ကုုိယ္တခါမွ မေတြ႕မျမင္ဘူးတဲ့ လူငယ္ေတြက ပုိမ်ားမွာမုုိ႔ နာမည္ေလာက္သာ သူတုုိ႔ေတြ ၾကားဖူးေနတဲ့ အေမရိကန္ျပန္ ကုုိယ္ေတာ္ႀကီးဆုိတာ ဘယ္လုိမ်ား ေနေလမလဲလုုိ႔ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား စူးစမ္းလုိလုုိ႔ အႀကိဳေရာက္ လာၾကတာျဖစ္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းမိလုုိ႔ ပါ။

ရြာဦးထိပ္မွာေတာ့ တရြာလုံးမွာရွိိတဲ့ လူစုံတက္စုံထြက္လုိ႔ ျပည္ေတာ္ျပန္ရြာသားကုုိ ဒုုိးပတ္ဝုုိင္းေတြ ဆင္အက ေတြနဲ႔ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုုိင္ဆုုိင္ ႀကိဳဆုုိၾကတယ္။ ဒီအထဲမွာ အသက္ကုုိးဆယ္ျပည့္ၿပီျဖစ္တဲ့ ကုုိယ့္အေမရဲ့ အေမ၊ ကုုိယ့္အဖြား (ကုိယ့္အရပ္အေခၚ အေမႀကီး) လည္း ပါ ပါတယ္။ ကုုိယ့္အဖြားက သာမန္အခ်ိန္မ်ားမွာဆုိ သူ႔အိမ္ထဲကေန ဘယ္ကုုိမွ မထြက္ေတာ့ဘူး တဲ့။ သုုိ႔ေပမယ့္ အေဝးကေန သူ႔ေျမးျပန္လာတယ္ဆုုိေတာ့ ရြာဦးထိပ္အထိ မေမာပန္းႏုိင္စြာ ႀကိဳးစားၿပီး လာေရာက္ ႀကိဳဆုုိရွာတယ္။

သူတုုိ႔မေသမီမွာ ကုုိယ့္ကုုိယ္ တခါေလာက္ေတာ့ ေတြ႕ခ်င္ပါေသးတယ္လုုိ႔ ေျပာခဲ့ၾကတဲ့ ကုုိယ့္ရဲ့ ငယ္ဆရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးနဲ႔ ကုုိယ့္ရဲ့အဘုုိးျဖစ္သူ ဦးဇင္းႀကီးတုုိ႔လည္း သက္ေတာ္ကုုိးဆယ္အရြယ္မ်ားမွာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ၾကတယ္။ သူတုုိ႔ဆႏၵ ျပည့္ဝသြားေအာင္ေတာ့ ကုုိယ္က မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။

သူတုုိ႔လုိပဲ မေသမီ ကုိယ့္ကုုိယ္ တခါေလာက္ေတာ့ ေတြ႕လုိပါေသးတယ္ဆုိတဲ့ ကုိယ့္အေမႀကီးရဲ့ဆႏၵကုုိေတာ့ ကုုိယ္က ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီ။ အေမႀကီး ခုပုံဆုုိ ဇာတာထဲကလုုိပဲ အသက္တရာ့ႏွစ္ဆယ္ရွည္ဦးမွာလုုိ႔ ကုုိယ္က ေျပာေတာ့ ေျမး သိၾကားမင္းရွိေနမွေတာ့ ရွည္ဦးမွာေပါ့လုုိ႔ အဖြားက ျပန္ ေျပာတယ္။ အဖြား ရည္ရြယ္တဲ့စကားကုိ ကုုိယ္က ေကာင္းေကာင္း နားလည္ခဲ့ေတာ့ သူ႔အတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစမည့္အရာအခ်ိဳ႔ကုုိ ျပဳလုုပ္ ေပးႏုုိင္ခဲ့တဲ့ ကုုိယ့္လုုပ္ရပ္အတြက္ ေက်နပ္မိကာ ၾကည္ႏူးဝမ္းသာျဖစ္မိပါတယ္။ အဖြားရဲ့နားနဲ႔မ်က္စိက သူ႔သမီးျဖစ္တဲ့ ကုုိယ့္အေမထက္ေတာင္ ပုုိ ေကာင္းေနပါေသးတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ ကုသုိလ္ကံတရားက မတူကြဲျပား တတ္ၾကတာ သဘာဝပဲ ေလ။

ဒီစာေလးကို အသက္ကုိးဆယ္အရြယ္ ရြာက အေမႀကီးအတြက္ အမွတ္္တရ ရည္ရြယ္ကာ ေရးလုိက္တာပါ။ ကုိယ့္အေမႀကီးလုိပဲ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္တဲ့ သင့္မိဘနဲ႔ သင့္ အဖုိးအဖြားေတြ၊ သင့္ ေဆြမ်ိဳး သက္ႀကီးရြယ္အုုိေတြ၊ ေဆြမ်ိဳး မဟုုတ္ေသာ္လည္း သင့္ အကူအညီကုုိ လုုိေနမယ့္သူေတြ သင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္း ရွိေကာင္း ရွိႏုုိင္မွာပါ။ သင့္ရဲ့ ခြန္အား၊ သင့္ရဲ့ ေငြေၾကး၊ သင့္ရဲ့ ရွားရွားပါးပါး အခ်ိန္ထဲက အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ပင္ ျဖစ္ေစဦး၊ သူတုုိ႔အတြက္ မွ်တ ခြဲေဝေပးခဲ့မယ္ဆုိလွ်င္ သူတုိ႔ လုိေနတဲ့ခြန္အားကုုိ ျဖည့္ဆည္းေပးလုိက္သလုိ ျဖစ္သြားႏုိင္မွာပါ။ ဒါဟာ သင့္ကံကို ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ သင့္စိတ္ကုုိ ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္းရဲ့ အစိတ္အပုိင္းတခုလည္းပဲ ျဖစ္သြားမွာပါ။ ။

အရွင္ ဉာဏိကာဘိဝံသ

အေတြးအျမင္ - ျပင္ဆင္ျခင္း အႏုုပညာ အရွင္ ဉာဏိကာဘိဝံသ - May 28 2012 10:47 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
အရွင္ ဉာဏိကာဘိ၀ံသ ရဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ား
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005