ဆႏၵျပပြဲ၊ အြန္လိုင္းေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚမွဳအသစ္မ်ား

အခုရက္ပိုင္းအတြင္း အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ေတာင္းဆိုျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆႏၵျပပြဲေတြ စတင္ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ ထို လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကတဆင့္ ျပည္သူေတြရဲ့ လက္ရွိ လူေနမွဳဘ၀ ပကတိအေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပေနပါတယ္။

ထိုသို႔ မိမိဆႏၵမ်ား ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပျခင္းရဲ့ အေျဖေတြ ရွာေဖြႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရေရာ၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္မွာပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ထို လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားမွတဆင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ ဆူပူမွဳနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိအစိုးရရဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သလို အျပစ္မ်ားစြာ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခေတြကိုလည္း ျမင္ေနရပါတယ္။

လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားဟာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ အေျခခံလူတန္းစားေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေနတဲ့အတြက္ ထို ကိစၥမ်ားကို စနစ္တက် ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ႀကံဆရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဥ္အတြက္ ျပည္သူေတြရဲ့ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မွဳကို စြဲေဆာင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အားလံုးအတြက္ သား ေရႊအိုးထမ္းတဲ့ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။

အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုမွဳအား အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိတာဟာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားရဲ့ အားနည္းခ်က္၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ အေျခခံလစာ၊ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို တိတိက်က် ျပဌာန္းၿပီး အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္သေရြ႕ အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ လုပ္ခဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ဖို႔ ခဲယဥ္းေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုနည္းတူ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆိုတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ထုတ္ပစ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ျဖစ္ေနတဲ့ အႀကိတ္အခဲကို ပိုမို ဆိုးရြားေအာင္ လုပ္ေနတာနဲ႔အတူတူပဲ ျဖစ္မွာပါ။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားေတြရဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ပကတိအေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမွ အလုပ္သမား အံုၾကြမွဳေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးအခက္အခဲ ျဖစ္ေနျခင္းဟာ နာတာရွည္ေရာဂါတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ထို နာတာရွည္ေရာဂါကို ကုသမေပးဘဲ ျပည္ပကို သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕နဲ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေတြ ေရာင္းခ်ျခင္းဟာ အစိုးရအတြက္ ၀င္ေငြ တိုးပြားေစေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ား ေထာက္ျပ ေျပာဆိုစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရရံုးစိုက္တဲ့ ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္၊ သက္ဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ဌာနရဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳနဲ႔ ပတ္သက္ေနသူေတြ လွ်ပ္စစ္မီး လံုေလာက္ေအာင္ ရရွိေနခ်ိန္ ျပည္သူေတြ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိျခင္းဟာ အေျခခံလူတန္းစားေတြရဲ့ ေဒါသကို မီးထိုးေပးသလို ပါ။

ဒီကေန႔ ျမန္မာလူငယ္ေတြ ေဖ့စ္ဘြတ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို တရွိဳက္မက္မက္ သံုးစြဲေနၾကျခင္းဟာ အြန္လိုင္းေတာ္လွန္ေရး ေပါက္ဖြားေစတဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားရဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာေတြကတဆင့္ သတင္းမ်ား လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ စီးဆင္းေနျခင္းကလည္း လူငယ္ေတြရဲ့ မ်က္စိေတြကို ဖြင့္လွစ္ေပးေနသလိုပါပဲ။ ျမန္မာလူငယ္မ်ားဟာ သူတို႔ရဲ့ ခံစားခ်က္မ်ားကို လူမွဳကြန္ရက္မ်ားကတဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ ေျပာၾကားလာခဲ့ၾကသလို လူမွဳကြန္ရက္ေတြကတဆင့္ မိတ္ေဆြသစ္ေတြ၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ တူညီသူေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ သိကၽြမ္းလာခဲ့ၾကပါတယ္။ အာရပ္ကမၻာက လွဳပ္ရွားမွဳေတြဟာ တနည္းတဖံုအားျဖင့္ လူမွဳကြန္ရက္ကို အေျခခံ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကတာျဖစ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလားတူ လွဳပ္ရွားမွဳေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အရိပ္အေယာင္ေတြ ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။

ပုဂၢလိကအျမင္နဲ႔ ေျပာရရင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုမွဳကတဆင့္ လူတဦးခ်င္းစီရဲ့ အျမင္ေတြကို သိရွိခြင့္ရျခင္းကို ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုမွဳကတဆင့္ ျပည္သူေတြရဲ့အျမင္ေတြနဲ႔ အခက္အခဲေတြ ၾကားျမင္ သိရွိခြင့္ ရပါတယ္။ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြရဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို နားလည္ခြင့္ ရပါတယ္။ ဒီလုိ ရရွိတဲ့ ၾကားျမင္ သိရွိ နားလည္ခြင့္ကေန ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ လူ႕ေဘာင္ေလာကေတြ သီးပြင့္လာႏိုင္ပါတယ္။ တံခါးပိတ္၊ ပါးစပ္ပိတ္ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကရတဲ့ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ့ အသံေတြကို နားေထာင္ၾကည့္ျခင္းဟာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားရဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ လူ႕ေဘာင္သစ္တခု ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။

ျဖစ္စဥ္တိုင္း၊ လုပ္ရပ္တိုင္းမွာ အက်ိဳးနဲ႔ အျပစ္၊ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုး ဒြန္တြဲေနျခင္းဟာ ဓမၼတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆႏၵျပပြဲနဲ႔ အြန္လိုင္းေတာ္လွန္ေရးေတြရဲ့ အျပစ္နဲ႔ အဆိုးကို ႀကိဳတင္ ေတြးဆကာ သမိုင္းရဲ့ဆိုးေမြေတြ ထပ္ မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားၾကဖို႔ အလြန္ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ အမွားေတြထဲ တ၀ဲလည္လည္ နစ္ျမဳတ္ေနၾကရင္း ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ေခ်ာက္နက္နက္ထဲ ေမာင္းခ်တဲ့အလုပ္ေတြ ဆက္တိုက္ လုပ္ကိုင္ေနျဖစ္ မွာပါ။ သတိ တမံ၊ ဉာဏ္ ေျမကတုတ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးကေန လမ္းမွားေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဆႏၵျပသူ၊ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနသူမ်ားအေနနဲ႔ မလိုလားအပ္တဲ့ ဆူပူမွဳ မျဖစ္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္သလို အစိုးရမင္းမ်ားအေနနဲ႔ကလည္း အသိပညာ ၾကြယ္၀စြာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းဖို႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။

လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ ျမင္ႏိုင္တဲ့၊ မျမင္ႏိုင္တဲ့ စိန္ေခၚမွဳေတြ အသင့္ရွိေနတတ္ပါတယ္။ စိန္ေခၚမွဳနဲ႔ အခက္အခဲမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ျခင္းဟာ ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ လူ႔ေဘာင္ေလာက တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္ - ဆႏၵျပပြဲ၊ အြန္လိုင္းေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚမွဳအသစ္မ်ား ျမင့္လွိဳင္ - May 23 2012 06:02 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005