လူသာကင္းရဲ့ အိပ္မက္ၿမိဳ႕၊ မစၥစၥပီနဲ႔ Civil Rights Museum (၁)

၂၀၁၂ ေဖေဖၚဝါရီလဆန္းပိုင္းတြင္ မိတ္ဆက္ အီးေမးလ္တေစာင္ ဝင္လာ၏။ စာတြင္ သူ႔ကိုယ္သူ Matthew Wilson ဟု မိတ္ဆက္ၿပီး Gorge Soros Foundation (NY) မွ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အီးေမးလ္ ျပန္ေစလိုေၾကာင္း၊ အဆင္ေျပရင္ ဖုန္းေျပာလိုေၾကာင္းလည္း ပါ၏။ တဆက္တည္း ဆိုသလိုပင္ က်ေနာ့္မွတ္တမ္းကား ထုတ္လုပ္သူထံမွ ေမးလ္တေစာင္ ဝင္လာျပန္၏။ စာတြင္ က်ေနာ့္မွတ္တမ္းကားကို OSI (Open Society Institution) ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ အေမရိကား၌ တကၠသိုလ္ တက္ေနၾကသည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပသရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ အခ်ိန္၊ ေနရာႏွင့္ အေသးစိတ္ကို Matthew ႏွင့္ဆက္ ေဆြးေစလိုေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္လူကိုယ္တိုင္သြားဖို႔ စီစဥ္ေစလိုေၾကာင္းလည္း ပါလာ၏။ ဤသို႔ျဖင့္ က်ေနာ္ႏွင့္ Matthew ေရစက္ဆံု၏။ ေနာက္ေတာ့ အီးေမးလ္ အျပန္အလွန္ပို႔ ျဖစ္၊ ေျပာျဖစ္ဆိုျဖစ္ ၾက၏။

သူတို႔အစီအစဥ္ အာရွအပိုေဆာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာျပည္ျပင္ပ တန္းဝင္တကၠသိုလ္ အဆင့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီတခုခု ရေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ရန္အတြက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအား အပိုေဆာင္း ဘဏၰာေရး အကူအညီ ေထာက္ပ့ံ ျဖည့္ဆည္းရန္ ျဖစ္သည္။ မူလက ယင္းအစီအစဥ္သည္ ေကာလိပ္ (တကၠသိုလ္) တက္ရင္းတန္းလန္း ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မွဳေၾကာင့္ ေက်ာင္းနားလိုက္ရသည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ရင္း ျဖစ္သည္။ (မွတ္ခ်က္။ ၂၀၁၀ မတိုင္မီက ဤ အစီအစဥ္အား Supplementary Grant Program Burma - SGPB ဟုေခၚခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ Supplementary Grant Program Asia-SGPA ဟုေျပာင္းလဲလိုက္ပါသည္။) (ထိုအစီအစဥ္အား စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ဝင္ေရာက္ၿပီး အေသးစိတ္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္)
http://www.soros.org/initiatives/scholarship/focus_areas/supplementary_asia/guidelines

Matthew ႏွင့္က်ေနာ္ သြားေရးလာေရး အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ေတြ ဆြဲၾက၏။ ထိုအေတာအတြင္း ဖို႔ဝိန္းၿမိဳ့ဝန္းက်င္က အလယ္တန္းေက်ာင္းတေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းတေက်ာင္းက ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ ျမန္မာျပည္ အေၾကာင္းေလးေတြ လာ ေျပာေပးပါဆိုသျဖင့္ သြားျဖစ္ ေျပာျဖစ္ လိုက္ေသး၏။ က်ေနာ္ ဒီေရာက္ၿပီးမွ ဒီက ေက်ာင္းေတြမွာ သြား သြား ေျပာရသည္မွာ ၁၅ ႀကိမ္ထက္မနည္း ရွိၿပီ။ ျပန္ေရးမည္ဆိုကာ စိတ္ထဲ ေတးထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ ခ်မေရး ျဖစ္ခဲ့ေသး။ သက္တူရြယ္တူ ျမန္မာျပည္က ကေလးေတြႏွင့္ ဒီက ကေလးေတြမွာ တူတာေတြရွိသလို မတူတာေတြလည္း မနည္းလွ။ သူ႔ေက်ာင္း သူ႔စာ သူ႔အထြာႏွင့္၊ သူ႔ႏႈန္း သူ႔စံ သူ႔ေပတံႏွင့္ ကြက္တိက်မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္ႏွင့္ အံမကိုက္ေသးတာေတြ၊ အံေခ်ာ္ေနတာေတြလည္း ရွိတတ္၏။ ရမည္ရွာ အျပစ္ဖြဲ႕မည္ဆိုလွ်င္ လက္ၫိႈးထိုးခ်င္စရာေတြလည္း ရွိေန၏။ အေကာင္းျမင္စိတ္ကို တကူးတကန္႔ေမြးၿပီး ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အေကာင္းေတြခ်ည္းဟု ေျပာမိမည္ ျဖစ္၏။

က်ေနာ့္လက္ေတြ႕ကား ထိုသို႔မဟုတ္။ ဆိုးသည္ဟု မဆိုသာေသာ္လည္း ဘဝင္မက်စရာေတြ၊ ကိုယ့္အခံႏွင့္ အစပ္မတည့္တာေတြလည္း ျမင္၏။ အဆိုးျမင္/အေကာင္းျမင္ဆိုသည္မွာလည္း ဘက္သေဘာႏွင့္ ဓါတ္အခံေပၚ တည္မည္ ထင္၏။ ဘက္သေဘာရွိေနသူတြင္ သမာသမတ္က်သည့္ အေတြးႏွင့္အျမင္ အခိုင္ခန္႔ရွိဖို႔ မလြယ္ကူလွ။ က်ေနာ္က ေနရာတကာတြင္ ဘက္သေဘာရွိသူ ျဖစ္၏။ က်ေနာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္ရွိသူတခ်ိဳ႕က က်ေနာ့္အား အဆိုးျမင္ဝါဒီဟု ယိုးသည္လည္း ရွိ၏။ က်ေနာ္ စိတ္မဆိုး။ မဆိုးသည့္အျပင္ ေက်းဇူးပါတင္ေသး၏။

က်ေနာ့္အျမင္တြင္ အဆိုးျမင္ဝါဒီမ်ားသာ မရွိလ်ွင္ ေလာကသည္ ယခုေလာက္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာစရာ အေၾကာင္း မရွိ။ မ်က္ေမွာက္ ျပဳေနရသည့္ လူ႕အဖြဲ႔အစည္း၊ လူမႈဝန္းက်င္၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရား စသည္တို႔အား အေကာင္းေတြခ်ည္းဟု ျမင္သူတြင္ ထိုကိစၥတို႔အား ေျပာင္းလဲရန္ အားထုတ္ေနစရာ မလိုေတာ့။ အကုန္လံုးကို အေကာင္းဟု အသာတၾကည္လက္ခံၿပီး အလိုက္သင့္ ေနသြားရံုသာ။ မ်က္ေမွာက္ျပဳေနရသည့္ အေျခအေနတို႔သည္ မေကာင္းေသး၊ မျပည့္စံုေသး၊ ထို႔ထက္ ပိုေကာင္းသည္မ်ား ရွိေသး၏၊ ထိုအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ထြန္း ပိုင္ဆိုင္လာဖို႔ ဒီအတိုင္း ရပ္ေနလို႔ေတာ့ မျဖစ္၊ အေဟာင္းထဲက မေကာင္းတာေတြကို ၿဖိဳခ်၊ အသစ္ႏွင့္အစားထိုးမွ ပိုေကာင္းမည့္ေလာကကိုရမည္ဆိုကာ ေခတ္ကိုေျပာင္းခဲ့ၾကသည့္ နယ္ပယ္စံုက ေတာ္လွန္စိတ္ႏွင့္ လူမႈျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသမားတို႔သည္ ပစၥဳပၺန္ကို အေကာင္းခ်ည္းသက္သက္ဟု ျမင္ခဲ့သူေတြ မဟုတ္ခဲ့ၾက။ ဒီက ေက်ာင္းသားေတြႏွင့္ ဆံုတိုင္း သူတို႔ထဲမွာေရာ အေကာင္းျမင္သမား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါလို႔ အဆိုးျမင္သမား ဘယ္ႏွစ္ဦးပါကိုလည္း ေတြးမိတတ္ျပန္၏။ ယခုလည္း အေမရိကားက တကၠသိုလ္ႀကီးေတြတြင္ပညာသင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာျပည္သား ေက်ာင္းသားေတြႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ခြင့္ဆံုခြင့္ ရေတာ့မည္။ သူတို႔ေရာ ဘယ္လို ရွိေလမလဲ။ သူတို႔ ဘာေတြကို ပို စိတ္ဝင္စားၾကမလဲ။ သူတို႔အျမင္ေတြကေရာ ဘယ္ပံုမ်ိဳးလဲ။ ဗမာျပည္ရဲ့ လက္ရွိအလွည့္အေျပာင္းေတြအေပၚ သူတို႔ ဘယ္လို ျမင္ၾကမလဲ။ သူတို႔ဆီကေန ငါ ဘာေတြ သင္ယူရႏိုင္မလဲ။ ငါ့ဆီကေရာ သူတို႔ ဘာေတြမ်ား သင္ယူၾကမွာလဲ စသည့္အေတြးတို႔ျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားေနမိသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္၏။

ဤသို႔ျဖင့္ သြားရမည့္ရက္ကလည္း ကပ္လာ၏။ အေသးစိတ္ေတြ ေျပာၾကေတာ့မွ ဇနီးက မင္န္းဖစ္ကို သူလည္း မေရာက္ဖူးေသး။ ေရာက္ဖူးခ်င္သျဖင့္ သူပါလိုက္မည္ ဆို၏။ လမ္းတေလွ်ာက္ အခ်ိန္ရလွ်င္ ၾကားၿမိဳ့ေတြ ဝင္ဦးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလယာဥ္ႏွင့္မသြားပဲ ကားျဖင့္ သြားမည္။ သူ ေမာင္းမည္ဟုဆိုေတာ့ က်ေနာ္လည္း ဝမ္းသာရ၏။ က်ေနာ္က ေလယာဥ္ျဖင့္ ခရီးသြားရသည္ကို သိတ္ မႀကိဳက္လွ။ ေလယဥ္က ေနပြင့္ပါမွ ေအာက္ဖက္ကို ျမင္ႏိုင္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ တိမ္ေတြမွတပါး အျခား ၾကည့္စရာလည္း မရွိ။ ပ်င္းစရာ ၿငီးေငြ႕စရာ။ သို႔ျဖင့္ ကားႏွင့္လာမည္ဟု ခရီးစဥ္ ဆြဲ၏။ က်ေနာ္တို႔ သြားရမည့္ျပည္နယ္က တင္န္နက္ဆီ (Tennessee)၊ ၿမိဳ့က မင္မ္းဖစ္ (Memphis)။ က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ့ကေလး (Fort Wayne) မွဆိုလွ်င္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးအတိုင္း ၅၉၆ မိုင္အကြာ။ လမ္းတြင္ အီလီႏိြဳင္း (Illinoise)၊ မစ္ဇူရီ (Missouri) ႏွင့္ အာကင္ေဆာ(Arkansas) ျပည္နယ္မ်ားကို ျဖတ္ရမည္။ ကံေကာင္းသည္က အေမရိကား၏ နံမည္ေက်ာ္ “ျမစ္ႀကီး မစၥစၥပီ“ ကို အီလီႏိြဳင္းႏွင့္ မစ္ဇူရီနယ္ျခားတြင္တႀကိမ္၊ အာကင္ေဆာႏွင့္တင္န္နက္ဆီနယ္ျခားတြင္ တႀကိမ္၊ ၂ ႀကိမ္ ျဖတ္ရမည္။ ၿပီးေတာ့ မင္မ္းဖစ္ၿမိဳ့က “ျမစ္ႀကီး မစၥစၥပီ“ ၏ နံေစာင္းတြင္ ေမးတင္ၿပီး တည္ထားသည့္ ၿမိဳ့။ သည္ေတာ့ ျမစ္ႀကီး မစၥစၥပီကို နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ရေတာ့မည္။ ဧရာဝတီသည္ ျမန္မာျပည္၏ အသက္ေသြးေၾကာ။ ဧရာဝတီကို ျမန္မာတို႔ စာဖြဲ႕လို႔မဝ၊ အားမရ။ ဘယ္ေတာ့မွလည္း မရိုးႏိုင ္မအီႏိုင္။ ကိုခင္ဝမ္းႏွင့္ ထူးအိမ္သင္တို႔၏ ဧရာဝတီသည္ က်ေနာ့္ အၾကားအာရံုထဲ တိုးဝင္လာသလို မာ့ခ္တိြန္း၏ မစၥစၥပီသည္လည္း အျမင္ထဲ တိုးဝင္လာေတာ့မည္။ တခ်ိန္တုန္းက အေမရိကား၏ အသက္ေသြးေၾကာ။ သည္ျမစ္တရိုး အညာအေၾကေဒသေတြတေလွ်ာက္ မာ့ခ္တိြန္း စံုခ်ီဆန္ခ်ီ ရြက္တိုက္ခဲ့၏။ သည္ျမစ္ႀကီးမွ ေတြးစရာႏွင့္ ေရးစရာေတြ သူ တပံုတမ ရခဲ့၏။ ခု မာ့ခ္တိြန္း၏ မစၥစၥပီကို က်ေနာ္ မ်က္ေမွာက္ျမင္ရေတာ့မည္။

ေနာက္ထပ္ ပိုကံေကာင္းသည့္ တခ်က္ကား အာဖရိကန္ အေမရိကန္ လူမည္းအမ်ိဳးသား၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမွဳ (Civil Rights Movement) ၏ ပဲ့ကိုင္၊ အၾကမ္းမဖက္လူထုနည္းျဖင့္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည့္သူရဲေကာင္း ေဒါက္တာ မာတင္လူသာကင္း ဂ်ဴနီယာ (Dr. Martin Luther King Jr.) ၏ ေနာက္ဆံုးဝင္သက္ ရွဴၿပီး ထြက္သက္ ထုတ္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ့။ သူ အလုပ္ႀကံခံခဲ့သည့္ တည္းခိုခန္းေလးကို အစိုးရက အၿပီးဝယ္ကာ သူ႔အမွတ္တရျပတိုက္ေလး လုပ္ထားၿပီး ထိုတည္းခိုခန္းႏွင့္ကပ္လွ်က္၌ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး အမ်ိဳးသားျပတိုက္ (National Civil Rights Museum) ရွိေနျခင္းႏွင့္ ထိုေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ လည္ပတ္ေရးက ခရီးစဥ္တြင္ ပါေနျခင္း ျဖစ္၏။ ခရီးက သာမန္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အမွန္က အလြန္ ထူးျခား၏။ ထူးျခားမွဳက အျခားမဟုတ္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက (OSI) ၏ ပညာသင္ၾကားမွဳ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသား ကြန္ဖရင္န္႔စ္မ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အျခားၿမိဳ႕၊ အျခားေနရာမ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း သည္ႏွစ္၊ သည္ ေနရာ၊ သည္ၿမိဳ့ကိုမွ ေရြးၿပီး က်င္းပသည္မွာ အဓိပၺါယ္ ရွိ၏။ လတ္တေလာ ျပည္တြင္းမွ အျပဳအျပင္မ်ား၊ အလွည့္အေျပာင္း ႏွင့္ အလႈပ္အရမ္းမ်ား၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လံွဳ႕ေဆာ္ စည္းရံုး လွဳပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနမွဳမ်ား၊ (OSI) တည္ေထာင္သူ ကုေဋၾကြယ္သူေ႒းႀကီး ေဂ်ာ့ရွ္ ဆိုေရာ့စ္ (Gorge Soros) ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္မွ ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ အထိ ျမန္မာျပည္သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား အပါအဝင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့မွဳမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အား ထင္ဟပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္၏။

(ဆက္ပါဦးမယ္)

မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ
ဧၿပီ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၂

ေဒါက္တာ မာတင္လူသာကင္း ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခံရတဲ့ တည္းခိုခန္း

ဗဟုသုတ - လူသာကင္းရဲ့ အိပ္မက္ၿမိဳ႕၊ မစၥစၥပီနဲ႔ Civil Rights Museum မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ - Apr 8 2012 11:17 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ ရဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ား
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005