ဟသၤာတၿမိဳ႕ ပေဒသာေစ်းႀကီး မီးေဘး ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး
ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕၊ ပေဒသာေစ်းႀကီးတြင္ ၂၀၁၂၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔၌ မီးေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမေအး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္၀င္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၊ ေခတၱ ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးသန္႔ဇင္မင္း ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေစ်းအရာရွိ ဦး၀င္းေအာင္သူ၊ ေစ်းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြန္း ႏွင့္ ေစ်းေကာ္မတီ အင္အား (၂၀)၊ ေစ်း အရန္မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ အင္အား (၂၀) ခန္႔က ေစ်းႀကီးအတြင္း ေရ သိုေလွာင္ထားရွိမွဳ၊ မီးသတ္စက္မ်ား၊ မီးသတ္ေဆးဗူးမ်ား စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေစ်း အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေစ်းႀကီးလူငယ္ အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း၍ နံနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၁ နာရီ အထိ၊ မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း၊ သရုပ္ျပျခင္း၊ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - Hinthada Mingalar Market Fire Drill - Dec 8 2012 02:01 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005