လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးကိစၥ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္းစာရွင္းလင္း
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ၂၀၁၂၊ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦတြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ထို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စံုစမ္း စစ္ေဆးမွဳရလဒ္ေတြကို လူတိုင္း ေက်နပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တရားအတြက္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - Daw Aung San Suu Kyi Press Conference about La Pa Daung Mountain Crisis Commission - Dec 7 2012 10:05 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005