ေရႊပါရမီ က်န္းမာေရး အလွဴေတာ္တြင္ မဲေဆာက္မွ လာေရာက္ ေဆးကုသၾက
ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၁ ရပ္ကြက္ မိုးကုတ္စက္၀ိုင္းေက်ာင္းတိုက္တြင္ ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ေရႊပါရမီေတာရ ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက ဦးေဆာင္တဲ့ ေရႊပါရမီ က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ကရင္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး က်န္းမာေရး အလွဴေတာ္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ထို က်န္းမာေရး အလွဴ အခမဲ ေဆးကုသပြဲကို မဲေဆာက္ၿမိဳ႕က ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း လာေရာက္ ေဆးကုသၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - Shwe Parami Free Health Assistance Event @ Myawaddy (2) - Dec 7 2012 02:06 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005