ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေရႊပါရမီ က်န္းမာေရး အလွဴေတာ္
ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၁ ရပ္ကြက္ မိုးကုတ္စက္၀ိုင္းေက်ာင္းတိုက္တြင္ ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ေရႊပါရမီေတာရ ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက ဦးေဆာင္တဲ့ ေရႊပါရမီ က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ကရင္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး က်န္းမာေရး အလွဴေတာ္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - Shwe Parami Free Health Assistance Event @ Myawaddy - Dec 7 2012 01:37 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005