လက္ပံေတာင္းေတာင္ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ စရိယာရာမေက်ာင္း အလွဴ
စရိယာရာမေက်ာင္း ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဒါယကာ ဒါယိကာမ အေပါင္းတို႔၏ ထက္သန္ေသာ သဒၶါတရားမ်ားကို အေျခခံလွ်က္ ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ မနက္ ၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့တဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း သပိတ္စခန္းတြင္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြမ်ား ေကာက္ခံခဲ့ရာ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဇီ၀ိတဒါန အလွဴေတာ္ေငြ (၂၃) သိန္းတိတိကို အလွဴခံရရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။ ထို အလွဴေတာ္ေငြ ၂၃ သိန္းကို "ျမန္မာ့လူမူဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရး ကြန္ယက္" တာ၀န္ခံ ဗိုလ္ၾကီးေဟာင္း ေနမ်ိဳးဇင္ထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - Donation for Laptadaung victim from Sirirayama Monastery - Dec 5 2012 01:02 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005