ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ အထူးတရားပြဲ
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္မဲ့၊ စားစရာမဲ့ ျဖစ္ၾကရတဲ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တိုင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္း က်င္းပတဲ့ ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ အထူးတရားပြဲကို “စမြတ္စခြန္ ခဲလိုင္ရပ္ ေအာေပါေသာ“ ကစားကြင္းတြင္ ၂၀၁၂၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼပူဇာအလွဴေငြ ဘတ္ သံုးေသာင္းေက်ာ္ကို အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက Raksthai နဲ႔ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္ေတာ္မ်ားမွတဆင့္ လွဴဒါန္း ေပးပို႔မွာျဖစ္ျပီး ဘတ္ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - Shwe Ton Tay Sayardaw Dhamma Talk Show for Rakhine victims - Dec 5 2012 12:34 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005