ေရႊဘုန္းပြင့္ေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴပြဲ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ကြင္းစ္အရပ္ရွိ ေရႊဘုန္းပြင့္ေက်ာင္း ပထမအႀကိမ္ ကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴပြဲမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ထို ကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴပြဲကို ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - Katina Robe Offering event @ Shwe Phone Pwint Monastery - Dec 3 2012 04:05 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005