ပန္းခ်ီဆရာမ ဂ်င္းနီက အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕အတြက္ ပန္းခ်ီကား ေပးအပ္
  • ပန္းခ်ီဆရာမ ဂ်င္းနီက အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕အတြက္ ပန္းခ်ီကား ေပးအပ္ - 20121203_DMKK__01.jpg၀ဲ မွ ယာ - မစုစု၊ ဆရာဦးခ်စ္တင္၊ မစၥတာဘင္န္၊ မဂ်င္းနီႏွင့္ မစၥတာေစာရင္မ္လာဗ္ရင္ (Soren Lavrsen)
936936
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕သုိ႔ ပန္းခ်ီဆရာမ မဂ်င္းနီ (Jeannie) မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (အိုင္အယ္လ္အို) ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ သူမကုိယ္တိုင္ ေရးဆြဲထားေသာ ပန္းခ်ီကားကုိ ယေန႔ ႏို၀င္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ထရိတ္ဒါးဟုိတယ္၊ အထပ္ (၁၂) ရွိ (အိုင္အယ္လ္အို) ရုံးခန္းတြင္ ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - Artist Jeannie gives Her Painting to ILO Burma Office - Dec 3 2012 12:06 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005