အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေရွ႕တြင္ လယ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ
  • အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေရွ႕တြင္ လယ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ - 20121203_DMKK_01.jpgလယ္ယာေျမမ်ား အသိမ္းခံရေသာ လယ္သမားမ်ား အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေရွ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမေပၚမွ ခ်ီတက္လာၾကစဥ္
  • အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေရွ႕တြင္ လယ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ - 20121203_DMKK_02.jpg“ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒ စုိးမိုးပါ“ စာတမ္း ခ်ိတ္ဆြဲ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနေသာ ေတာင္သူ အမ်ိဳးသမီးႀကီး တဦး
  • အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေရွ႕တြင္ လယ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ - 20121203_DMKK_03.jpgဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ခ်ီတက္လာၾကေသာ လယ္သမာမ်ားကုိ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးႏွင့္ စခန္းမွဴးမွ တားဆီးေနစဥ္
  • အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေရွ႕တြင္ လယ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ - 20121203_DMKK_04.jpgအိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေရွ႕သုိ႔ သြားေရာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စည္းကမ္းရွိစြာျဖင့္ လူကူးမ်ဥ္းက်ားမွ ကူးျဖတ္သြားေနၾကစဥ္
  • အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေရွ႕တြင္ လယ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ - 20121203_DMKK_05.jpgလယ္ယာေျမမ်ား အသိမ္းခံရေသာ လယ္သမားမ်ား အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေရွ႕တြင္ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ ျပသေနၾကစဥ္
  • အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေရွ႕တြင္ လယ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ - 20121203_DMKK_06.jpgလယ္ယာေျမမ်ား အသိမ္းခံရေသာ လယ္သမားမ်ား အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေရွ႕တြင္ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ ျပသေနၾကေသာ ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္
  • အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေရွ႕တြင္ လယ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ - 20121203_DMKK_07.jpgဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ျပသေသာ ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ိဳးသမီးငယ္တဦးႏွင့္ ၄င္း၏ ရင္ေသြးငယ္တို႔ကုိ ေတြ႕ရစဥ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းရွိ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန ရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ လယ္သမားမ်ားရဲ့ ဆႏၵျပပြဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ထို ဆႏၵျပပြဲတြင္ လယ္သမားမ်ားက ၀ါ၀ါ၀င္းကုမၸဏီနဲ႔ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနတို႔အေနနဲ႔ အဓမၼ သိမ္းပိုက္ခံရတဲ့ သူတို႔ရဲ့ လယ္ယာေျမဆိုင္ရာ ျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနက ဆႏၵျပလယ္သမားမ်ားရဲ့ လယ္ယာေျမမ်ားကို ေလွ်ာ္ေၾကး တျပားတခ်ပ္မွ် မရရွိဘဲ အဓမၼ သိမ္းဆည္းခဲ့ကာ ၀ါ၀ါ၀င္းကုမၸဏီက ၿခံခတ္ ေရာင္းစားေနေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥကို မည္သူမွ် တာ၀န္ယူျခင္း မရွိဘဲ တဖက္နဲ႔တဖက္ လက္ညွိဳးထိုးေနေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား၊ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနနဲ႔ ၀ါ၀ါ၀င္းကုမၸဏီတို႔ ၇ ရက္အတြင္း သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ေတာင္းဆို ဆႏၵျပၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - Farmers Demonstration in front of Housing Department Head Office - Dec 3 2012 11:33 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005