ျမ၀တီေဆးရံုအတြက္ ေဆးရံုသံုးပစၥည္း လွဴဒါန္းပြဲ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ကေနဒါႏိုင္ငံေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ား စုေပါင္းၿပီး ျမ၀တီေဆးရံုအတြက္ လွဴဒါန္းတဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ ေဆးရံုသံုးပစၥည္း လွဴဒါန္းပြဲကို ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က အဆိုပါ ေဆးရံုတြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ထို လွဴဒါန္းပြဲတြင္ မ်က္စိတိမ္ စစ္ေဆးစက္၊ လူနာတင္ လက္တြန္းလွည္း ၂ ခုနဲ႔ ေဆးရံုသံုးပစၥည္းမ်ားကို နာေရးကူညီမွဳအသင္း (မဲေဆာက္) က ကိုေဇာ္သူရ၊ ေစတနာ နာေရးကူညီမွဳအသင္း (ျမဝတီ) တို႔က တဆင့္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ျမ၀တီေဆးရံုအတြက္ ေဆးရံုသံုးပစၥည္း လွဴဒါန္းပြဲ - Nov 21 2012 02:14 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005