ေမတၱာပါရမီေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ




  • ေမတၱာပါရမီေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ - 20121120_PZ_00.jpg
  • ေမတၱာပါရမီေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ - 20121120_PZ_01.jpg
  • ေမတၱာပါရမီေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ - 20121120_PZ_02.jpgဦးပညာေဇာတကို ဖူးေတြ႕ေနတဲ့ (၀ဲ မွ ယာ) ပန္းခ်ီ ထိန္လင္း၊ ေနတင္ျမင့္၊ ၂၀၀၇ သံဃာ့လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ ပါ၀င္သူတဦး၊ ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္
  • ေမတၱာပါရမီေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ - 20121120_PZ_03.jpgကထိန္သကၤန္း ဆက္ကပ္ေနတဲ့ ျမန္မာမိသားစု တစု
  • ေမတၱာပါရမီေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ - 20121120_PZ_04.jpg
  • ေမတၱာပါရမီေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ - 20121120_PZ_05.jpg(၀ဲ မွ ယာ) ပန္းခ်ီထိန္လင္း၊ ပန္းခ်ီ စစ္ၿငိမ္းေအး၊ ေဇာ္ေဇာ္၊ မိုးသီးဇြန္၊ ေနဘုန္းလတ္၊ အမည္မသိ၊ စုတ္ဖြား၊ ေမာင္ေမာင္၀မ္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေမတၱာပါရမီေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္း ဘံုကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴပြဲေတာ္တြင္ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဓါတ္ပံုအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ေမတၱာပါရမီေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ - Nov 20 2012 08:52 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005