နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒က ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္အား ဖူးေျမွာ္
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဟာခ်ိဳင္ေဒသတြင္ သီတင္းသံုး ေနထိုင္လ်က္ရွိတဲ့ ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႕က ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ ဖူးေျမွာ္ခဲ့ပါတယ္။ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒နဲ႔ ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္တို႔ဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆံုေတြ႕ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အခုတခါ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒က ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္အား ဖူးေျမွာ္ - Nov 20 2012 09:47 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005