ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အိႏၵိယေရာက္ ျမန္မာမိသားစု ေတြ႕ဆံုပြဲ
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အိႏၵိယေရာက္ ျမန္မာမိသားစု ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အိႏၵိယေရာက္ ျမန္မာမိသားစု ေတြ႕ဆံုပြဲ - Nov 20 2012 03:00 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005