နယူးေယာက္ ေဆာင္းရာသီရဲ့ ပထမဦးဆံုး ဆီးႏွင္း
၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ နယူးေယာက္ ေဆာင္းရာသီမွာ သမိုင္းမွတ္တမ္းတခု ျဖစ္သြားတဲ့ ဆီးႏွင္း ေစာစီးစြာ က်ဆင္းျခင္း တခု ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ (မွတ္မိသေလာက္) တရက္မွ် ဆီးႏွင္း မက်ခဲ့ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ နယူးေယာက္ ေဆာင္းရာသီမွာေတာ့ ဆီးႏွင္းေတြ အတန္အသင့္ က်ဆင္းလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းမိပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က တိုက္ခတ္သြားတဲ့ ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီရဲ့ ဒဏ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားခဲ့ၾကရတဲ့ နယူးေယာက္သားေတြ ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ဆီးႏွင္း၊ မိုးႏွင္းနဲ႔ ေလျပင္းဒဏ္ေတြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထပ္မံ ခံစားလိုက္ၾကရျပန္ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းမွာ ပင္လယ္ျပင္ေရလွိဳင္းျမင့္တက္တာကိုပါ ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါပံုမ်ားကေတာ့ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ည မိုးခ်ဳပ္ပိုင္းက ရိုက္ကူးထားတဲ့ နယူးေယာက္ ဆင္ေျခဖံုးတေနရာတြင္ ဆီးႏွင္း က်ဆင္းေနတဲ့ ဒါတ္ပံုမ်ား၊ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္တြင္ ေတြ႕ရတဲ့ နယူးေယာက္က နာမည္ႀကီး တိုင္းမ္ စကြဲယားနဲ႔ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ဆင္ေျဖဖံုးတေနရာက ဆီးႏွင္းေတြနဲ႔ လမ္းတခ်ိဳ႕ရဲ့ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - နယူးေယာက္ ေဆာင္းရာသီရဲ့ ပထမဦးဆံုး ဆီးႏွင္း - Nov 9 2012 03:20 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005