ျပည္ေတာ္ျပန္ ရွဳေဒါင့္အယ္ဒီတာ ဦး၀င္းခက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
၂၂ ႏွစ္ၾကာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ရွဳေဒါင့္အယ္ဒီတာ ၀င္းခက္ရဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းရွိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - - Sep 21 2012 11:23 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005