ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ရဲ့ ကေနဒါႏိုင္ငံ ပထမဆံုး တရားပြဲ
ေရႊညဝါဆရာေတာ္ရဲ့ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္း ပထမဆုံးတရားပြဲကို ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က 5175 Dumfrics Street, Vancouver မွာ ရွိတဲ့ Kensinton Community Center, GYM room ဗန္းကူးဗား ဘီစီ မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ညေန ၆ နာရီခြဲမွ ည ၁၀ နာရီအထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ ထို တရားပြဲတြင္ ဆရာေတာ္က တကယ့္ လြတ္လပ္ေရး အမည္ရွိ တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထို တရားပြဲလာ ျမန္မာျပည္သားမ်ားက ေမွာ္ဘီတြင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိတဲ့ ေရႊညဝါေတာရေက်ာင္းအတြက္ ျမန္မာေငြ သိန္း (၅၀) နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ကေနဒါေဒၚလာမ်ား လွဴဒါန္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း တရားပြဲ စီစဥ္သူမ်ားက အခမ္းအနားမၿပီးဆံုးမီ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဓာတ္ပုံမ်ားကေတာ့ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ရဲ့ ကေနဒါႏိုင္ငံ ဓမၼခရီးနဲ႔ ဗန္ကူးဗားတြင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဓမၼပူဇာသဘင္ ျမင္ကြင္းဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ရဲ့ ကေနဒါႏိုင္ငံ ပထမဆံုး တရားပြဲ - Nov 7 2012 11:27 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005