ေရေဘးဒုကၡသည္ ကူညီမွဳ တႏွစ္ျပည့္ ဓါတ္ပံုျပပြဲ
ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေရၾကီးစဥ္ကာလအတြင္း ဒုကၡေရာက္ၾကတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအား ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့တဲ့ ၁ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ဓါတ္ပုံျပပြဲကို ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္က ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဟာခ်ဳိင္ေဒသ ႏွင္းတိေကာရုံ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ေရေဘးဒုကၡ ႀကံဳေတြ႕စဥ္ မဟာခ်ိဳင္ေဒသ၌ ထိုင္းအစိုးရ ကပ္ဆယ္ေရးစခန္းနဲ႔ ေရႊတြံေတး ဆရာေတာ္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း စသည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ဆရာေတာ္စခန္းတြင္ ဒုကၡသည္တေထာင္ေက်ာ္ကို ႏွစ္လၾကာ အကူအညီေပးခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ေရေဘး ဒုကၡသည္ ၅၀၀ ကို ရြာအေရာက္ အခမဲ့ ျပန္ပို႔ေပးခဲ့ျပီး တဦးလွ်င္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂၀၀ စီနဲ႔ ျမန္မာက်ပ္ ၅၀၀၀ စီ ကူညီခဲ့တဲ့အျပင္ ဒုကၡသည္ ၄၀၀ ခန္႔ကို အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ ကူညီခဲ့ရာတြင္ ေရနစ္ရာေဒသတြင္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသာမက ထို္င္း၊ ေလာ၊ ကေမၻာဒီးယားမ်ား စသည္ျဖင့္ လူ ၅,၀၀၀ ခန္႔အတြက္ ရိကၡာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

အကူအညီ ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္က “အခုလို ဘတ္ ၃ သန္းေလာက္ ကူညီေပးႏုိင္ခဲ့တာဟာ ျမန္မာ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕၊ သံအမတ္ႀကီးအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံသား တိုင္းရင္းသားမ်ားသာမက ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၊ DIVERSETHICS ၊ FED ၊ BAT စတဲ့ အဖဲြ႕ေတြရဲ့ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီ ပံ့ပိုးမွဳေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။“ လို႔ မိန္႔ၾကားပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ေရေဘးဒုကၡသည္ ကူညီမွဳ တႏွစ္ျပည့္ ဓါတ္ပံုျပပြဲ - Nov 6 2012 12:00 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005